Úsporné osvetlenie pre veľkoodberateľov | SSE

Osvetlenie

Optimalizujte svoje náklady a ušetrite so SSE!

Ponúkame vám nové energetické služby

na zvyšovanie energetickej efektívnosti.

V oblasti osvetlenia poskytujeme nasledujúce služby

Verejné osvetlenie
Výhody verejného osvetlenia od SSE:

 • nulová počiatočná investícia, pretože SSE vybuduje a zrekonštruuje verejné osvetlenie na vlastné náklady a s obcou sa dohodne na pravidelných platbách za prevádzku osvetlenia,
 • úspora energií a zníženie prevádzkových nákladov vďaka použitiu moderných technológií,
 • splnenie legislatívnych požiadaviek technických noriem a požiadaviek na bezpečnosť občanov a účastníkov cestnej premávky,
 • žiadne povinnosti spojené s výstavbou, prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia, pretože ich na seba preberá naša spoločnosť.

Priemyselné osvetlenie
Komplexné riešenie od SSE zahŕňa vypracovanie projektu, inštaláciu, prevádzku a údržbu priemyselného osvetlenia vrátane zabezpečenia financovania projektu.

Ušetrite rekonštrukciou osvetlenia a nahradením za technológiu LED svietidiel až 60 % elektrickej energie

Kancelárske osvetlenie
Komplexné riešenie od SSE zahŕňa vypracovanie projektu, inštaláciu, prevádzku a údržbu kancelárskeho osvetlenia vrátane zabezpečenia financovania projektu.

Ako postupujeme pri realizácii služieb energetickej efektívnosti?

 • vykonáme internú obhliadku (audit ) súčasného stavu u zákazníka,
 • navrhneme najvhodnejšie technické riešenie na zníženie energetickej náročnosti prevádzky spolu s našimi partnermi,
 • vypočítame finančný model konkrétneho riešenia, napríklad zníženie prevádzkových nákladov, čas návratnosti investovaných financií,
 • definujeme nefinančné prínosy, napríklad zvýšenie kvality pracovného prostredia.

Aké sú možnosti financovania služieb energetickej efektívnosti?

 • naša spoločnosť financuje celý projekt (tzv. energy performance contracting)
  • naša spoločnosť sa stáva majiteľom financovanej technológie do jej splatenia prostredníctvom úspor, ktoré technológia prinesie,
  • vykonáme audit technológie a navrhneme najvhodnejšie technické riešenie,
  • vypracujeme finančný model návratnosti
  • vyberieme najlepšieho dodávateľa, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka
  • vypracujeme projekt, aplikujeme riešenie a zabezpčíme servis
 • naša spoločnosť spolufinancuje projekt a stáva sa partnerom zákazníka pri projekte
  • dodáme know-how v oblasti energeticky efektívnych riešení,
  • vyberieme vhodných dodávateľov technológií z nášho produktového katalógu,
  • zabezpečíme službu projektového manažmentu pri zavádzaní konkrétneho riešenia.
 • zákazník financuje projekt sám, naša spoločnosť dodá konkrétne riešenie (tzv. consulting)
  • dodáme know-how v oblasti energeticky efektívnych riešení,
  • vyberieme vhodných dodávateľov technológií z nášho produktového katalógu,
  • zabezpečíme službu projektového manažmentu pri zavádzaní konkrétneho riešenia.
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.