Rady a tipy pre podnikateľov | SSE

Rady a tipy na úsporu vo vašom podnikaní

Poznáme množstvo spôsobov ako šetriť.
Voľba vhodnej sadzby je základný predpoklad,
ale aj osvetlenie alebo vykurovanie môžu
výrazne ovplyvniť náklady do vašej firme.

Máte správne nastavené technické parametre distribúcie?

Rezervovaný výkon (rezervovaná kapacita) 

Rezervovaný výkon ročný, 3-mesačný alebo mesačný je maximálna hodnota štvrťhodinového elektrického výkonu, ktorú ste si dohodli v zmluve o dodávke a distribúcii elektriny a platí pre jedno konkrétne odberné miesto. Mesačná platba je úmerná dojednanej hodnote. Výšku rezervovaného výkonu možno optimalizovať, ak trvale nevyužívate jeho celú kapacitu alebo dochádza k jeho prekračovaniu a tým ušetriť na znížení poplatku, resp. odbúraní zbytočných pokút.

Hlavný istič 

Hlavný istič pred elektromerom je istiaci prvok odberateľa elektriny, ktorý svojou funkciou obmedzuje výšku rezervovanej kapacity na odbernom mieste pripojenom na napäťovú hladinu NN. Mesačná platba je úmerná menovitej prúdovej hodnote. Optimalizáciou prúdovej hodnoty môžete ušetriť na poplatkoch, resp. zabrániť výpadkom z dôvodu preťaženia vo vašej prevádzke.

Jalová energia (účinník) 

Jalová energia (účinník) sa vyhodnocuje u odberateľov pripojených na napäťovú hladinu VN s rezervovanou kapacitou vyššou ako 50 kW. Odber elektriny na týchto odberných miestach sa musí uskutočňovať pri induktívnom účinníku v rozmedzí hodnôt 0,95 – 1. Pri odbere pod hodnotu 0,95 platí odberateľ zvýšenú tarifu za odber jalovej energie zo siete, pri hodnote nad 1 platí zvýšenú tarifu za dodávku jalovej kapacity do siete. Príčinou týchto zvýšených platieb je vo všeobecnosti kompenzačné zariadenie, ktorým sa reguluje odber jalovej energie zo siete (napr. nesprávne fungujúci alebo zle nastavený regulátor, kondenzátory, odberné miesto bez kompenzácie...). Riešením je revízia kompenzačného rozvádzača, nastavenie, resp. výmena regulátora, výmena nesprávne fungujúcich kondenzátorov, inštalácia kompenzačného zariadenia.

Vyberte vhodnú sadzbu pre svoju firmu

Základom pri využívaní elektriny či plynu vo firme je voľba vhodnej sadzby, ktorá závisí od účelu, na ktorý sa tieto komodity využívajú, a od predpokladanej ročnej spotreby.

Vedeli ste, že moderné svetelné zdroje vám pomôžu k úspornejšej prevádzke?

Dosiahnite vo svojej firme úspornejšiu prevádzku, dlhšiu životnosť a značnú úsporu nákladov nahradením klasických žiaroviek modernými LED žiarovkami. 

30 % halogénové žiarovky

67 % žiarivky

80 % kompaktné žiarivky

90 % LED žiarovky

 

Úspora elektriny oproti žiarovke

Životnosť (hodiny)

Svetelná účinnosť (lm/W)

Charakteristika

Klasické žiarovky

-

1 000

10 – 15

najmenej hospodárne, citlivé na kolísanie napätia

Halogénové žiarovky

30 %

3 000

20 – 25

využívané na malé napätie (6, 12, 24 V), na prevádzku je potrebný elektronický predradný transformátor

Žiarivky

67 %

10 000

80 – 100

nízkotlakové ortuťové výbojky

Kompaktné žiarivky

80 %

6 000 - 20 000

50 – 100

žiarivky s elektronickým predradníkom zabudovaným do pätice, možno nimi priamo nahradiť žiarovky v existujúcich svietidlách

Výbojky

-

12 000 – 30 000

60 – 200

využitie vo výrobných prevádzkach, ich výhodou je vyšší merný výkon a dlhšia životnosť

LED žiarovky

90 %

50 000 – 100 000

90 – 200

odolné proti častému zapínaniu a vypínaniu, dosahujú okamžitý 100 % svetelný tok

 

 • Žiarivky vypínajte len vtedy, ak odchádzate z miestnosti na viac ako 15 minút, zachováte ich životnosť.
 • Halogénové svietidlá na dekoratívne osvetlenie výrazne zvyšujú spotrebu elektriny a majú relatívne krátku životnosť.
 • Klasické žiarovky používajte len na krátkodobé svietenie.
 • Pravidelne zbavujte svietidlá prachu.
 • Vymeňte klasické žiarovky za kompaktné žiarivky – kvalitné žiarivky majú 5x nižšiu spotrebu a 8 až 15x dlhšiu životnosť (klasická žiarovka má životnosť 1 000 hodín), ročná úspora pri jednej 15 W žiarivke, ktorá svieti 2 hodiny denne, predstavuje 5 eur.
 • Pred nákupom kompaktnej žiarivky sa uistite, že je vhodná do konkrétneho svietidla, kompaktné žiarivky majú často objemnejšiu spodnú časť.
 • Vyberajte iba kvalitné svetelné zdroje v špecializovaných obchodoch, kvalitné žiarivky majú dlhšiu životnosť, lepšie podanie farby a vyššiu odolnosť proti častejšiemu zapínaniu.

Viete, ako ušetriť vo firme s kancelárskymi spotrebičmi?

 • Vymeňte zastarané spotrebiče za moderné a ušetrite až 30 % pri ich prevádzke.
 • Počítač má výkon aj viac ako 200 W, čo pri prevádzke niekoľko hodín denne a množstve počítačov vo firme môže znamenať zaujímavý podiel na účte za elektrinu.
 • Monitor spotrebuje pri svojej prevádzke výraznú časť energie celej zostavy, preto aktivujte funkciu vypínania monitora pri nečinnosti (šetrič) a po vypnutí PC manuálne vypnite aj monitor.
 • Ak používate tlačiareň na tlač dokumentov viackrát za hodinu, obstarajte si tlačiareň s nízkou spotrebou v pohotovostnom režime.
 • Pri výbere tlačiarne sa zamerajte na jej spotrebu najmä mimo prevádzky, keďže v tomto režime spotrebuje až 90 % energie.
 • Nastavte tlačiareň tak, aby po splnení tlačovej úlohy čo najskôr prešla do spánkového režimu,
 • Zabezpečte dostatočné chladenie a vetranie spotrebičov umiestnených v nábytkových stenách, pretože prehrievanie zvyšuje spotrebu elektriny.
 • Ak služby spotrebiča v stand by režime nevyužívate, vypínajte ho nielen cez diaľkové ovládanie, ale i centrálne.
 • Nenechávajte nabíjačky na batérie, mobilné telefóny alebo iné zariadenia v zásuvke, keď ich práve nedobíjate; aj mimo nabíjacieho režimu spotrebovávajú elektrinu.

Prehľad ročných nákladov pri celodennej prevádzke spotrebičov v stand by:
 

Spotrebič

Ročná spotreba [kWh]

Ročné náklady [€]

Notebook

54

7,88

Miniveža

31

5,52

Rádio

52

7,46

Tlačiareň 

136

19,74

Kopírka

155

22,47

PC s monitorom a príslušenstvom

394

57,23

Nabíjačka batérií

12

1,79

Viete, ako ušetriť pri vykurovaní vo firme? 

 • S inteligentnými termostatickými hlavicami ušetríte až 23 % nákladov. 
 • Neprekurujte miestnosti, znížením teploty v miestnosti o 1 °C dosiahnete asi 6 % úsporu energie.
 • Vetrajte krátko a intenzívne.
 • Zvýšte vlhkosť vzduchu a dosiahnete tak nižšiu spotrebu energie na vykurovanie až o 10-15 %.
 • Zaťahujte rolety a žalúzie, ktoré však nesmú presahovať cez vykurovacie telesá.
 • Namontujte termostatické ventily na radiátory, ktoré umožňujú automatickú reguláciu teploty v miestnosti a ušetrite 10 až 15 % energie.
 • Znížte teplotu počas vašej neprítomnosti, ani pri dlhšej neprítomnosti kúrenie nevypínajte celkom, ale zachovajte temperovanie miestností.
 • Použite reflexné fólie, ktoré nasmerujú teplo do miestnosti, nebudete tak vyhrievať stenu za vykurovacím telesom.
 • Dajte si pravidelne prekontrolovať a nastaviť vykurovací systém odborníkom.
 • Vhodne umiestnite zdroje tepla, pokiaľ možno pod okno, teplo stúpa nahor a mieša sa so studeným vzduchom, čím dochádza k samovoľnej cirkulácii vzduchu v miestnosti.

Ohrievate vodu naozaj úsporne? 

Výberte správne zariadenie:

 • akumulačný ohrievač (bojler), keď sa voda ohrieva v čase platnosti nízkej tarify, t. j. v čase nízkeho zaťaženia energetickej sústavy (hlavne v noci),
 • prietokový ohrievač, keď sa voda ohrieva priamo v čase využitia počas celého dňa, a preto využíva aj časy vysokej záťaže.

Elektrická energia poskytuje viacero možností efektívneho ohrevu vody:

 • Malé ohrievače v objemoch 5, 10 a 15 litrov využívajte tam, kde sú nutné časté odbery teplej vody. Ich inštalácia napríklad pod umývadlo je jednoduchá, na uvedenie do prevádzky stačí len pripojenie do elektrickej zásuvky.
 • Elektrické akumulačné tlakové ohrievače vody 30 – 200 l sú ideálne na efektívny ohrev. Poskytujú možnosť inštalácie niekoľkých odberných miest teplej vody s vizuálnou kontrolou teploty vody či so signalizáciou ohrevu, ako aj s možnosťou nastavenia optimálneho prevádzkového režimu.
 • Kombinované akumulačné tlakové ohrievače vody, štandardne s objemom 0 – 200 l. Výhodou je ich univerzálne pripojenie do systému centrálneho kúrenia. Mimo vykurovacieho obdobia sa používajú úplne rovnako ako iné elektrické ohrievače, počas vykurovacej sezóny používajú na ohrev úžitkovej vody aj horúcu vodu obiehajúcu vo vykurovacom systéme.
 • Univerzálne akumulačné tlakové ohrievače s nepriamym ohrevom vody a objemom 100 – 500 l sú vďaka vysokému výkonu a ekonomickej prevádzke efektívne využiteľné najmä pri napojení niekoľko odberných miest teplej vody na viacerých podlažiach. Ohrev vody tepelnými výmenníkmi siahajúcimi až ku dnu nádrže ohrievača zabraňuje vzniku kritických studených zón.
 • Solárne akumulačné tlakové ohrievače vody s objemom 200 – 500 l sú efektívne využiteľné najmä pri veľkom odbere teplej vody na viacerých miestach súčasne. Sú dostupné ako dvojvalentné ohrievače (vybavené solárnym výmenníkom tepla a elektrickým ohrievacím telesom) alebo ako trojvalentné ohrievače (navyše s výmenníkom tepla na centrálne kúrenie).

Rady a tipy, ako ušetriť pri ohrievaní vody vo firme:

 • ohrievač vody pracuje hospodárnejšie s nastavenou teplotou 50 až 55 °C, znížite tým straty pri ohreve vody a usadzovanie minerálov, ktoré znižuje jeho životnosť,
 • ak potrebujete väčší objem teplej vody, môžete nastavením hodnoty na vnútornom termostate zvýšiť jej teplotu, čím pri zmiešaní so studenou vodou dostanete väčší objem vody požadovanej teploty,
 • zdroj teplej vody by mal byť umiestnený čo najbližšie k miestu jej spotreby,
 • minimalizujte straty tepla izoláciou rozvodov kvalitnými materiálmi,
 • jednopákové batérie šetria až 30 % vody, zmiešavacie vodovodné batérie alebo batérie so vstavaným termostatom sú ešte úspornejšie,
 • aspoň 2x ročne skontrolujte správnu funkciu poistného ventilu, raz za 2-3 roky skontrolujte stav anódovej tyče (vnútorná ochrana proti korózii).

Viete, ako zabrániť tepelným stratám vo firme?

Efektívnosť prevádzky akéhokoľvek vykurovania je podmienená tepelnými stratami objektu, ktoré treba pri projektovaní systému vypočítať a na ich základe a spôsobe využívania miestnosti navrhnúť vhodný typ a výkon.

Keďže tepelná charakteristika je závislá hlavne od použitých stavebných materiálov a zasklenia, geografickej oblasti, typu zástavby či orientácie na svetové strany, zverte výpočet tepelných strát do rúk odborníkov.

Rady a tipy na úsporu:

 • úniku tepla z priestorov zamedzia rôzne tepelné izolačné fólie na okná, ktoré najviac ochránia interiér pred škodlivými účinkami ultrafialových lúčov,
 • úsporu 5 až 8 % spotreby tepla prinesie i utesnenie okien tesniacou páskou,
 • vonkajšie rolety tiež znížia tepelné straty,
 • bežné okná s dvojitým zasklením nahraďte izotermickými oknami alebo oknami s trojitým sklom, znižujú straty tepla o 50 % i viac,
 • steny budov môžete dodatočne zatepliť rôznymi typmi izolačných materiálov alebo náterov pri stavbe budov dodržiavajte vhodnú orientáciu – okná orientované na juh majú nižšie úniky tepla.
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.