• Prejsť na

Prečo mám vo svojej eZóne SSE k dispozícii na úhradu Listovú upomienku a zároveň Predžalobnú výzvu?

V prípade, že vo vašej eZóne SSE nastala táto situácia, je to z toho dôvodu, že ste do dátumu splatnosti neuhradili predchádzajúcu Listovú upomienku. Úhradu vášho dlhu je potrebné realizovať prostredníctvom Predžalobnej výzvy. V prípade nezaplatenia dlžnej čiastky v stanovenej lehote bude pohľadávka vymáhaná súdnou cestou.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.