Ceny a tarify plynu pre domácnosti

Vyberte si vhodnú tarifu a ušetrite náklady na plyn. Výber vhodnej tarify je základom zníženia platieb za plyn na vašom odbernom mieste. Od 1.1.2017 dochádza k zmenám v sadzbách dodávky a distribúcie plynu.

Prehľadná ponuka taríf plynu od SSE

Pripravili sme pre vás našu ponuku taríf prehľadne a jasne. V prípade, že sa predsa len budete potrebovať na niečo konkrétnejšie opýtať, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom našej telefonickej linky 0850 111 468.

Od 1. 1. 2017 dochádza na základe zmien v legislatíve k zmenám v sadzbách dodávky a distribúcie plynu. Zmena sa netýka len samotnej ceny, no mení sa aj počet sadzieb, do ktorých môže byť domácnosť zaradená podľa výšky spotreby. SSE zabezpečí automatickú zmenu sadzieb plynu pre svojich zákazníkov. Pôvodné distribučné sadzby budú k 1. 1. 2017 nahradené novými, spolu s príslušnými sadzbami za dodávku plynu. Domácnosti nemusia o zmenu žiadať a nie je ani potrebné uzatvárať novú zmluvu.  

Nová legislatíva definuje 8 tarifných skupín za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu (distribučné sadzby) pre domácnosti. Tak ako doteraz, tarifné skupiny sú rozdelené podľa ročného množstva distribuovaného plynu.  

Sadzby za dodávku plynu domácnostiam sú po novom označené T1 až  T8,  podľa výšky ročného odberu plynu. Pre sadzby T1 - T6 sú ceny regulované, sadzby s najvyšším odberom T7 a T8 sú neregulované. 

 

Prehľad taríf platných od 1. 1. 2017

 

Tarifa za dodávku plynu od 1.1.2017

Pre koho je tarifa vhodná 

Tarifa 1 (T1) / tarifná skupina 1

Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 0-2138 kWh (približne 0-200 m3)

Tarifa 2 (T2) / tarifná skupina 2

Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 2138 - 18173 kWh (približne 200-1700 m3)

Tarifa 3 (T3) / tarifná skupina 3

Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 18173-42760 kWh (približne 1700-4000 m3)

Tarifa 4 (T4) / tarifná skupina 4

Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 42760-69485 kWh (približne 4000-6500 m3)

Tarifa 5 (T5) / tarifná skupina 5

Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 69485-85000 kWh (približne 6500-7951 m3) 

Tarifa 6 (T6) / tarifná skupina 6

Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 85000-100000 kWh (približne 7951-9355 m3)

Tarifa 7 (T7) / tarifná skupina 7

Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 100000-300000 kWh (približne 9355-28064 m3); neregulovaná tarifa

Tarifa 8 (T8) / tarifná skupina 8 Odporúčaná pre odberné miesta s ročným odberom plynu 300000-641400 kWh (približne 28064-60000 m3) ; neregulovaná tarifa