Požiadajte nás o cenovú ponuku a ušetrite

Náš individuálny prístup k cenotvorbe je prvým krokom k optimalizácii vašich nákladov. Zákazníkom s ročnou spotrebou viac ako 500 MWh radi navrhneme individuálne riešenie tak, aby sme zabezpečili dodávku plynu optimálne a efektívne. Stačí, ak nám na e-mail biznis@sse.sk pošlete nasledovnú žiadosť:

Prehľadná ponuka sadzieb plynu od SSE

Pripravili sme pre vás jasnú a prehľadnú ponuku našich sadzieb. V prípade, že sa predsa len budete potrebovať spýtať na niečo konkrétnejšie, neváhajte nás kontaktovať.

Od 1.1.2017 dochádza na základe zmien v legislatíve k zmenám v sadzbách dodávky a distribúcie plynu. Zmena sa netýka len samotnej ceny, no mení sa aj počet sadzieb, do ktorých môžu byť podnikatelia a organizácie zaradené podľa výšky spotreby. SSE zabezpečí automatickú zmenu sadzieb plynu pre svojich zákazníkov. Pôvodné distribučné sadzby budú k 1.1.2017 nahradené novými, spolu s príslušnými sadzbami za dodávku plynu. Odberatelia nemusia o zmenu žiadať a nie je ani potrebné uzatvárať novú zmluvu.  

Nová legislatíva definuje 26 tarifných skupín za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu (distribučné sadzby), ktoré sú  rozdelené podľa ročného množstva distribuovaného plynu. Sadzby za dodávku plynu sú po novom označené T1 až  T26,  podľa výšky ročného odberu plynu.  Pre sadzby T1-T6 sú ceny regulované.

Prehľad taríf platných od 1. 1. 2017

Pôvodná tarifa

Nová tarifa

Spotreba od - do

MWh

m3

M1

T1

do 2,138

0 – 200 vrátane

M2

T2

2,138 - 18,173

2001 700 vrátane

M3

T3

18,173 - 42,760

1 700 – 4 000 vrátane

M3

T4

42,760 - 69,485

4 000 – 6 500 vrátane

M4

T5

69,485 - 85,000

6 500 – 7951 vrátane

M4

T6

85,000 - 100,000

7951 – 9 355 vrátane

M4

T7

100,000 - 300,00

9 355 – 28 064 vrátane

M4

T8

300,000 - 641,400

28 064 – 60 000 vrátane

S

T9

641,000 - 2 000,000

60 000 – 187 091 vrátane

S

T10

2 000,000 - 4 000,000

187 091 – 374 181 vrátane

S - Va

T11

4 000,000 - 8 000,000

374 181 - 748 363 

Va - Vb

T12 8 000,000 - 14 000,000 748 363 - 1 309 635
Vb - Vc T13 14 000,000 - 22 000,000 1 309 635 - 2 057 998
Vd - Ve T14 22 000,000 - 50 000,000 2 057 998 - 4 977 268
Ve T15 50 000,000 - 100 000,000 4 977 268 - 9 354 537
Ve - Vf - Vg T16 100 000,000 - 250 000,000 9 354 537 - 23 386 342
Vg - Vh T17 250 000,000 - 1 000 000,000 23 386 342 - 93 545 370
Vh T18 1 000 000,000 - 1 600 000,000 93 545 370 - 149 672 591
Vh T19 1 600 000,000 - 2 100 000,000 149 672 591 - 196 445 276
Vh T20 2 100 000,000 - 2 700 000,000 196 445 276 - 252 572 498
Vh T21 2 700 000,000 - 3 200 000,000 252 572 498 - 299 345 182
Vh - Vi T22 3 200 000,000 - 3 750 000,000 299 345 182 - 350 795 136
Vi T23 3 750 000,000 - 4 280 000,000 350 795 136 - 400 374 181
Vi T24 4 280 000,000 - 4 810 000,000 400 374 181 - 449 953 227
Vi T25 4 810 000,000 - 5 345 000,000 449 953 227 - 500 000 000
Vi T26 nad 5 345 000,000 nad 500 000 000

Individuálna starostlivosť

SSE poskytuje svojim veľkým zákazníkom osobitnú starostlivosť a individuálnu obsluhu. Každý zákazník má prideleného:

 • svojho manažéra pre biznis zákazníkov, ktorého úlohou je:
  • vypracovanie cenovej ponuky
  • riešenie záležitostí týkajúcich sa zmluvného vzťahu
 • svojho manažéra starostlivosti, ktorý zabezpečí:
  • nové pripojenie odberného miesta
  • prepis odberného miesta (t. j. zmenu odberateľa)
  • ukončenie dodávky do odberného miesta
  • zmenu technických údajov na odbernom mieste
  • konzultáciu platieb a pod.

Špeciálnym zákazníkom (obchodné reťazce, multisite zákazníci) sa venujú naši key account manažéri.

 • Pracujeme v troch hlavných regiónoch:
  • región Žilina a Považie,
  • región Banská Bystrica, Orava, Liptov,
  • región Zvolen, Žiar nad Hronom, Lučenec.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.