Výhody fotovoltiky pre vašu firmu | SSE

Výhody fotovoltiky pre vašu firmu

Znížite svoje náklady na energie až o 40 %

  • Fotovoltickým zariadením vyrábate elektrinu zo slnečného žiarenia dopadajúceho na panely, ktorú nemusíte nakupovať. Podľa úrovne využitia si ňou dokážete pokryť aj 40 % svojej spotreby, a tým znížiť svoje prevádzkové náklady.

Výrazne znížite dopady zvyšujúcich sa cien energií

  • Cena elektriny a plynu vzrástla za posledný rok o 300 %. Zvýšené náklady viete znížiť inštaláciou kvalitnej fotovoltiky už do niekoľkých mesiacov a budúce cenové výkyvy budú mať na vašu firmu len čiastočný dopad.

Trh s energiami zažíva ťažké časy

Staňte sa nezávislými s vlastnou výrobou elektriny

  • Využite vlastnú energiu vyrobenú zo slnka a zvýšte svoju nezávislosť od dodávok elektriny, ale aj ďalších energetických médií.

Využite daňové výhody a zvýšte hodnotu firmy

  • Investíciou do vlastnej výroby elektriny si znižujete daňový základ odpisovaním zariadenia. Inštaláciou fotovoltických panelov zvyšujete hodnotu majetku svojej firmy.

Výrazne znížite svoje platby za sieťové poplatky

  • Neplatíte žiadne distribučné ani prenosové poplatky, na lokálne zdroje sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému. Elektrinou, vyrobenou fotovoltickým zariadením, môžete efektívne znížiť špičkový výkon svojej prevádzky a dosiahnete úspory na platbách za rezervovanú kapacitu.

Rýchla návratnosť investície

  • Návratnosť závisí od miery využitia vyrobenej elektriny, čo určuje charakter vašej prevádzky (spotreby). Analyzujeme vašu spotrebu až na úroveň každej štvrťhodiny a navrhneme vám optimálny výkon fotovoltického systému. Pri dnešných cenách elektriny je bežná návratnosť na úrovni 5 rokov. Kvalita našich panelov a nízka degradácia v čase umožní návratnosť počas celej životnosti až 4-násobne.

Minimálna údržba, vysoká spoľahlivosť technológie

  • Fotovoltické zariadenie musí bezproblémovo fungovať dlhé roky, aby sa naplnili finančné projekcie úspor. Kladieme veľký dôraz na kvalitu a výkon používaných panelov, rýchlu a bezpečnú montáž, kvalitu všetkých komponentov fotovoltického systému, ako aj práce našich ľudí.

Hmatateľný príspevok k napĺňaniu klimatických cieľov

  • Stanete sa skutočne environmentálne zodpovednou firmou a získate kredit pre rozvoj svojich obchodných aktivít aj na nové trhy. Vlastnou výrobou energie z obnoviteľných zdrojov prispievate k znižovaniu emisií CO2 a zlepšovaniu nášho životného prostredia.

 Fotovoltika

 

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.