Trh s energiami zažíva ťažké časy. Stredoslovenská energetika garantuje svojim zákazníkom plynulú dodávku energií

Trh s energiami zažíva veľmi turbulentný rok a ceny elektriny a plynu na burzách dosahujú historické maximá. Okrem niektorých výrobcov elektriny a ťažbárov plynu táto situácia neteší nikoho, ešte možno burzových špekulantov. Cena elektriny a plynu sa za posledných 12 mesiacov zvýšila na 3 – 4-násobok minuloročných cien na burze, čo však neznamená, že celý tento nárast sa premietne do koncových cien odberateľov, keďže samotná komodita tvorí len časť celkovej ceny. Napriek tomu je táto situácia veľmi náročná pre odberateľov, ktorí nemajú ceny dodávky elektriny a plynu zafixované na dlhšie obdobie a najmä pre tých, u ktorých náklady za energie predstavujú veľký podiel z celkových prevádzkových nákladov firmy.

Ceny energii na trhu


Rastúce ceny energií vytvárajú enormný tlak na dodávateľov

Situácia s takýmto skokovým rastom cien dostáva pod tlak aj dodávateľov elektriny a plynu a viacerí z nich už skrachovali. Netýka sa to len dodávateľov vo Veľkej Británii alebo Nemecku. V Čechách zbankrotovalo už niekoľko dodávateľov (Lumius, Kolibrik, Skautská energie) vrátane najväčšieho alternatívneho dodávateľa Bohemia Energy zoskupujúceho viacerých alternatívnych dodávateľov Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Krachu českej Bohemia Energy predchádzal krach jej slovenskej pobočky Slovakia Energy, ktorá dodávala elektrinu a plyn do viac ako 300 000 odberných miest na Slovensku. Nasledovali ju aj ďalší dodávatelia BCF ENEERGY, s.r.o. a Smart Energy Contractor SEC, a.s. A dá sa predpokladať, že podobný osud postihne aj ďalších dodávateľov, ktorí nezvládli svoje špekulatívne nákupné stratégie.

Prečo dodávateľské firmy krachujú? Primárnym dôvodom je, že dodávatelia energií nenakúpili elektrinu alebo plyn v čase, keď so zákazníkmi podpísali zmluvy, ale spoliehali sa na budúci pokles veľkoobchodnej ceny, aby mohli nakúpiť neskôr za menej a takouto špekuláciou si zvýšiť svoj zisk. Dokonca v čase, keď zákazník obstarával energie (tender, verejné obstarávanie, EKS a pod.), mohli predložiť cenovú ponuku, ktorá bola pod reálnou cenou elektriny alebo plynu v danom čase na trhu a verili, že do budúcnosti sa cena zníži. Od minulého roka však išiel vývoj cien na burze proti tejto pozícii, čo ich postupne dostávalo do finančných problémov a k neschopnosti plniť svoje povinnosti v uzatvorených zmluvách so zákazníkmi. Zákazníci stratili kontrakty za výhodné ceny a musia uzatvárať nové zmluvy aj za dvojnásobné ceny z dôvodu rastu trhových cien.

Zákazníci SSE majú garanciu dodávok energií a zmluvne dohodnutých cien

My v Stredoslovenskej energetike (SSE) pristupujeme k našim zákazníkom zodpovedne a je pre nás nemysliteľné, žeby sme nedodržali podmienky a ceny zo zmlúv, ktoré máme uzatvorené s našimi klientami. Náš zodpovedný prístup sa premieta aj do našej nákupnej stratégie, ktorá je konzervatívna, a preto elektrinu a plyn nakupujeme v predstihu, za aktuálne ceny v danom čase a v množstve, ktoré máme s našimi odberateľmi zazmluvnené. Zákazníci SSE preto nemusia mať žiadnu obavu, žeby s nami mali nedostatok elektriny a plynu alebo žeby sme zvyšovali zmluvne dohodnuté ceny. Pre našich súčasných zákazníkov máme elektrinu a plyn už nakúpené.

Ktoré faktory majú vplyv na rast cien elektriny a plynu?

Rast cien je pozorovateľný nielen pri elektrine a plyne, ale pri všetkých komoditách, surovinách, materiáloch. Zvyšovanie cien elektriny a plynu má s nimi mnohé spoločné dôvody, ale má aj svoje špecifiká a najmä v tomto roku došlo k nahromadeniu viacerých z nich, čo spôsobilo tento prudký rast hlavne v druhom polroku tohto roka. Cenu elektriny a plynu ťahajú hore zvyšujúce sa ceny emisných povoleniek, uhlia, prípadne ropy. Vplyv má aj celkové oživenie ekonomík po útlme spôsobenom pandémiou a viaceré celosvetové faktory. Cenu plynu ovplyvňuje vysoký dopyt po ňom, čo v kombinácii s nižším naplnením zásobníkov plynu v Európe, tlakom Ruska na spustenie nového plynovodu Nordstream 2 a súvisiacou podpriemernou kapacitou dodávok plynu z Ruska cez Ukrajinu vytvára na trhoch nervozitu (a aj priestor pre špekulantov) a cena tak rastie. Dopad má aj postupné nahrádzanie konvenčných, najmä uhoľných, elektrární obnoviteľnými zdrojmi a postupná odstávka jadrových zdrojov v Nemecku. Výrobu z veterných elektrární výrazne ovplyvnilo a naďalej ovplyvňuje počasie, chýbajúca kapacita z veterných elektrární v čase „bez vetra“ musela byť doplnená najmä zdrojmi na výrobu elektriny využívajúcimi plyn. Nezanedbateľným faktorom, ktorý tiež súvisí so stratégiou konverzie Európy na zelenšiu a uhlíkovo neutrálnu časť sveta, je enormný nárast cien emisných povoleniek, čo sa tiež podpisuje pod rast cien energií.

Budú ceny energií rásť aj naďalej?

Sme v období, keď sme v septembri a októbri tohto roka zažili historicky najvyššie ceny energií na trhoch a je predpoklad, že tieto postupne klesnú. To všetko, samozrejme, za predpokladu, že nedôjde k žiadnym zásadným negatívnym efektom a zaberie aj intervencia zo strany EÚ. Zároveň sa nedá očakávať návrat k cenovým úrovniam, ktoré sme videli napríklad v minulom roku. Tento negatívny cenový vývoj sa v najbližšom období vôbec nedotkne zákazníkov, ktorí uzavreli so SSE viacročné kontrakty na obdobie do konca roka 2022/23 alebo dokonca 2024. Pre týchto zákazníkov garantujeme zmluvne dojednané ceny bez akýchkoľvek zmien. Zvyšných zákazníkov, ktorí s nami potrebujú predĺžiť zmluvy na ďalšie obdobie, uisťujeme, že ako stabilný dodávateľ im zabezpečíme plynulú dodávku elektriny a plynu v požadovaných množstvách. Rast cien na burze sa dotkol najmä kontraktov na rok 2022. Ceny na rok 2023 a 2024 sú výrazné nižšie. Z tohto pohľadu sú viacročné kontrakty (2022 – 2024) cenovo výhodnejšie ako jednoročný kontrakt na rok 2022. Zákazníci by mali preto zvážiť zafixovanie ceny na viac rokov dopredu.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.