Požiadajte nás o cenovú ponuku a ušetrite

Náš individuálny prístup k cenotvorbe je prvým krokom k optimalizácii vašich nákladov. Zákazníkom s ročnou spotrebou viac ako 500 MWh radi navrhneme individuálne riešenie tak, aby sme zabezpečili dodávku elektriny optimálne a efektívne. Stačí, ak nám túto žiadosť pošlete na e-mail biznis@sse.sk

Návod, ako zistiť, či máte správnu sadzbu od SSE

Základom optimalizácie nákladov pri využívaní elektriny je voľba vhodnej sadzby, ktorá závisí od účelu, na ktorý sa elektrina využíva, a od predpokladaného množstva elektriny, ktoré spotrebujete za rok. Správna voľba sadzby je základom optimalizácie nákladov za odber.

Schéma s výberom správnej sadzby elektriny pre veľkoodberateľov

 

Prehľadná ponuka sadzieb elektriny od SSE

Pripravili sme pre vás jasnú a prehľadnú ponuku našich sadzieb. V prípade, že sa predsa len budete potrebovať spýtať na niečo konkrétnejšie, neváhajte nás kontaktovať.

Názov produktu

Typ sadzby

Charakteristika sadzby

1T Normál

jednotarifná

produkt s jednou cenou za dodávku elektriny bez časovej špecifikácie, t. j. pondelok až nedeľa, 24 hodín

2T Normál

dvojtarifná

produkt s pevne stanovenými cenami za dodávku elektriny v jednotlivých tarifách

určený pre odberné miesta so spotrebou aj počas večerných a nočných hodín s platnosťou vysokej tarify 16 hodín denne (pondelok až nedeľa)

vyžaduje sa dvojtarifné meranie spotreby

2T Špeciál

dvojtarifná

produkt s pevne stanovenými cenami za dodávku elektriny v jednotlivých tarifách

určený pre odberné miesta so spotrebou aj počas večerných a nočných hodín s platnosťou vysokej tarify 16 hodín denne (pondelok až piatok) .

vyžaduje sa dvojtarifné meranie spotreby

3T Normál

trojtarifná

produkt so samostatnou víkendovou tarifou a s pevne stanovenými cenami za dodávku elektriny v jednotlivých tarifách určený pre odberné miesta s rezervovaným výkonom do 5 MW,

platnosť vysokej tarify je pondelok až piatok od 6:00 do 22:00 hod.,

platnosť nízkej tarify je pondelok až piatok od 22:00 do 6:00 hod.,

platnosť víkendovej tarify je od soboty 00:00 hod. do nedele 24:00 hod.,

vyžaduje sa trojtarifné alebo profilové meranie spotreby

ACCU 8

dvojtarifná

produkt s pevne stanovenými cenami za dodávku elektriny v jednotlivých tarifách

určený pre odberné miesta s akumulačným vykurovaním a odberné miesta s rezervovaným výkonom do 5 MW,

akumulačné vykurovanie a ohrev TÚV musia predstavovať minimálne 65 % celkového inštalovaného výkonu a spotrebiče akumulačného vykurovania a ohrevu TÚV musia byť automaticky blokované signálom z meracej súpravy,

pásmo nízkej tarify je min. 8 hodín denne

DIR

dvojtarifná

produkt s pevne stanovenými cenami za dodávku elektriny v jednotlivých tarifách

určený pre odberné miesta s rezervovanou kapacitou do 5 MW a odberné miesta s priamovýhrevným vykurovaním, klimatizáciou alebo tepelným čerpadlom,

akumulačné vykurovanie a ohrev TÚV musia predstavovať minimálne 65 % celkového inštalovaného výkonu a spotrebiče akumulačného vykurovania a ohrevu TÚV musia byť automaticky blokované signálom z meracej súpravy,

pásmo nízkej tarify je min. 20 hodín denne

Nemeraný odber

jednotarifná

produkt určený pre odberné miesta, kde nie je technicky možné zabezpečiť meranie spotreby meracím prístrojom,

cena je závislá od inštalovaného príkonu zariadenia, a to:

pevná cena v EUR/10 W mesačne (počíta sa na každých začatých 10 W ),

hlásiče polície, poplachové sirény a zabezpečovacie zariadenia železníc,

pevná cena v EUR mesačne za každé odberné miesto

1T Špeciál

jednotarifná

produkt s jednou cenou za dodávku elektriny bez časovej špecifikácie,t. j. pondelok až nedeľa, 24 hodín,

určený výhradne pre pouličné osvetlenie

1T Profil

jednotarifná

produkt s pevne stanovenou tarifnou cenou za dodávku elektriny bez časovej špecifikácie, t. j. pondelok až nedeľa, 24 hodín,

určený pre odberné miesta s rezervovaným výkonom nad 5 MW,

odberateľ je povinný predkladať mesačný hodinový záťažový profil,

súčasťou produktu je:

dohodnutá zľava z ceny dodávky elektriny pri dodržaní dohodnutého

tolerančného pásma (zľava sa počíta na celú hodinovú spotrebu v tolerančnom pásme),

cenová prirážka pri nedodržaní dohodnutého tolerančného pásma (prirážka sa počíta na hodinovú spotrebu nad tolerančným pásmom)

 

 

3T Profil

trojtarifná

produkt s pevne stanovenými tarifnými cenami za dodávku elektriny v jednotlivých tarifách určený pre odberné miesta s rezervovaným výkonom nad 5 MW,

platnosť vysokej tarify je pondelok až piatok od 6:00 do 22:00 hod.,

platnosť nízkej tarify je pondelok až piatok od 22:00 do 6:00 hod.,

platnosť víkendovej tarify je od soboty 00:00 hod. do nedele 24:00 hod.,

odberateľ je povinný predkladať mesačný hodinový záťažový profil,

súčasťou produktu je:

dohodnutá zľava z ceny dodávky elektriny pri dodržaní dohodnutého tolerančného pásma (zľava sa počíta na celú hodinovú spotrebu v tolerančnom pásme),

cenová prirážka pri nedodržaní dohodnutého tolerančného pásma

(prirážka sa počíta na hodinovú spotrebu nad tolerančným pásmom)

Individuálna starostlivosť

SSE poskytuje svojim veľkým zákazníkom výnimočnú starostlivosť a individuálnu obsluhu. Každý zákazník má prideleného:

 • svojho manažéra pre biznis zákazníkov, ktorého úlohou je:
  • vypracovanie cenovej ponuky
  • riešenie záležitostí týkajúcich sa zmluvného vzťahu
 • svojho manažéra starostlivosti, ktorý zabezpečí:
  • nové pripojenie odberného miesta
  • prepis odberného miesta (t. j. zmenu odberateľa)
  • ukončenie dodávky do odberného miesta
  • zmenu technických údajov na odbernom mieste
  • konzultáciu platieb a pod.
 • Pracujeme v troch hlavných regiónoch:
  • Región Žilina a Považie
  • Región Banská Bystrica, Orava, Liptov
  • Región Zvolen, Žiar nad Hronom, Lučenec
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.