Energetický certifikát

Predávate, prenajímate, rekonštruujete alebo kolaudujete budovu? Splňte si zákonnú povinnosť rýchlo a jednoducho s certifikátom a posudkom od SSE.

Výhody certifikátu od SSE:

  • rýchle vyhotovenie od 7 pracovných dní,
  • bez úhrady vopred,
  • výhodná cena pre budovu kdekoľvek na Slovensku len za 290 € s DPH, 
  • k energetickému posudku dostanete energetický certifikát s 50 % zľavou,

Kedy je potrebný energetický certifikát a posudok 

Vlastník domu a bytu je povinný zo zákona dať vyhotoviť energetický certifikát a posudok v nasledujúcich prípadoch:

 

Energetický certifikát budovy                 

Ku kolaudácii

 

  - pri novopostavených budovách

  - pri významnej rekonštrukcii budovy (napr. pri zateplení alebo výmene okien v budove)

 

K uzavretiu zmluvy o predaji alebo o prenájme budovy

 

Energetický posudok budovy

 

Pre získanie stavebného povolenia 

 

  - pri novopostavených budovách

  - pri významnej rekonštrukcii budovy (výmena plastových okien, zateplenie domu a pod.)

 

Je potrebný pre

 

Bytové domy

Hotely a reštaurácie

Administratívne budovy

Školy a školské zariadenia

Nemocnice

Budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby

Športové haly a iné budovy na šport

Ostatné nevýrobné budovy, ktoré spotrebujú energiu

 

Nie je potrebný pre

 

Národné kultúrne pamiatky

Kostoly a modlitebne

Dočasné stavby (čas užívania kratší ako 2 roky)

Priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie

Bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než 4 mesiace v roku

Samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2

 

Platnosť energetického certifikátu a posudku  

  • 10 rokov od dátumu vyhotovenia energetického certifikátu,
  • do vykonania významnej rekonštrukcie budovy, ktorá má vplyv na jej energetickú hospodárnosť,
  • do dátumu platnosti uvedenom na certifikáte – to platí pre energetické certifikáty vydané do konca roka 2012,
  • energetický posudok je platný dovtedy, kým je platné stavebné povolenie.

Ako si objednať energetický certifikát?