Energetický certifikát a posudok pre ostatné budovy

Splňte si zákonnú povinnosť rýchlo a jednoducho s certifikátom a posudkom od SSE.

Energetický posudok vychádza z projektu budovy a hodnotí jej energetickú hospodárnosť. Posudok navrhuje potrebné opatrenia na splnenie minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť nových alebo významne obnovených (zatepľovaných) budov a musí byť súčasťou projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu. 

Pre objednanie energetického certifikátu alebo posudku pre ostatné budovy postupujte nasledovne:

  1. vyplňte a podpíšte  
  2. priložte projekt architektúry
  3. priložte projekt vykurovania/prípravy teplej vody
  4. priložte projekt eletroinštalácie
  5. priložte projekt vzduchotechniky (iba ak je ochladzovaných 100%)
  6. priložte fotografiu budovy z prednej strany ulice - potrebná len pri objednávke Energetického certifikátu. 

Objednávku a ostatné vyššie uvedené dokumenty v podobe fotokópií alebo v elektronickej podobe - naskenované na USB alebo CD nám môžete doručiť:


osobne na zákaznícke centrum SSE

poštou na adresu spoločnosti:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Zákaznícke služby
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
e-mailom na certifikaty@sse.sk
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.