Energetický certifikát a posudok pre bytový dom

Splňte si zákonnú povinnosť rýchlo a jednoducho s certifikátom a posudkom od SSE.

Energetický certifikát hodnotí stavebné konštrukcie, technické zariadenia budovy (napr. spôsob vykurovania, ohrevu TUV, osvetlenia, chladenia a vetrania), na základe čoho je budova zatriedená do energetickej triedy podľa svojej energetickej hospodárnosti. Rozsah energetických tried je od A (najhospodárnejšie budovy) až po G (najmenej hospodárne budovy).

Pre objednanie energetického certifikátu alebo posudku pre bytový dom postupujte nasledovne:

  1. vyplňte a podpíšte objednávku 
  2. vyplňte dotazník Informácia o skladbe konštrukcií  
  3. vyplňte dotazník o vykurovaní a ohreve vody 
  4. priložte pôdorys prízemia a všetkých poschodí - nájdete ho v častiach Architektúra (Architektonicko–stavebné riešenie) Vzor 
  5. priložte rez budovy Vzor, pôdorys strechy Vzor a pohľady Vzor - nájdete ich v častiach Architektúra (Architektonicko–stavebné riešenie)
  6. priložte fotografie budovy z každej strany - len pri objednávke Energetického certifikátu.

Objednávku a ostatné vyššie uvedené dokumenty v podobe fotokópií alebo v elektronickej podobe - naskenované na USB alebo CD nám môžete doručiť:


osobne na zákaznícke centrum SSE

poštou na adresu spoločnosti:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Zákaznícke služby
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
e-mailom na certifikaty@sse.sk
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.