Čo je inteligentný merací systém (IMS) | SSE
 • Prejsť na

Čo je inteligentný merací systém (IMS)?

Inteligentný merací systém (ďalej len „IMS“) je elektronický systém, ktorý:

 • je schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny,
 • umožňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie týchto údajov zákazníkom a ďalším účastníkom trhu,
 • odpočet realizuje odčítaním na diaľku (automaticky), nie je potrebný fyzický odpočet,
 • údaje z IMS zaznamenáva 24 hodín denne v 15-minútovom intervale,
 • vám umožňuje pomocou získaných informácií (z IMS) kontrolovať svoju spotrebu.

Inštalácia

Inteligentné meracie systémy budú prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy postupne nainštalované tým koncovým odberateľom pripojeným na NN hladine, ktorých ročná spotreba presiahne minimálne 4 MWh v súlade s Vyhláškou. Pôjde teda ako o firmy, tak aj o domácnosti.

Výmena elektromeru a inštalácia IMS je bezplatná.

Pre získanie prístupu k nameraným údajom z inteligentných meracích systémov musíte spĺňať nasledovné kritériá:

 • ste odberateľom elektriny v danom odbernom mieste,
 • na odbernom mieste je nainštalovaný inteligentný merací systém s jednou z nasledovných funkcionalít:
  • základná,
  • pokročilá,
  • špeciálna.

Zaznamenané údaje si môžete pozrieť na stránke prevádzkovateľa distribučnej siete (SSD) v aplikácii Portál energetických dát.  

Pre registráciu si pripravte:

 • meno a priezvisko,
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo),
 • EIC kód,
 • sériové číslo IMS.

Popis konštrukcie elektromera IMS:
Elektromer pre trojfázové pripojenie do distribučnej siete

Návod na obsluhu elektromera IMS:


Návod na obsluhu elektromera IMS

Viac informácií nájdete na stránkach distribučných spoločností (SSD, VSD, ZSD).

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.