• Prejsť na

Ako čítať dáta z elektromera?

Elektromer je zariadenie, ktoré slúži na meranie odoberanej elektrickej energie. Na základe hodnoty, ktorá je zobrazená na elektromere, sa stanovuje odobraté množstvo elektriny pre vyúčtovanie spotreby.

Elektromer môže byť:

 • jednotarifný - odpisuje sa stav vo vysokej tarife,
 • dvojtarifný - odpisuje sa stav vo vysokej tarife aj v nízkej tarife.

Typy elektromerov

A: Mechanický elektromer

Stav elektromera je zobrazený v číselníku. Jednotarifný elektromer má jeden číselník, dvojtarifný elektromer má dva číselníky: vysoká tarifa (VT) a nízka tarifa (NT). Číslo elektromera je označené skratkou NO alebo N. 

Obr.: Jednotarifný elektromer
Jednotarifný elektromer

Obr.: Dvojtarifný elektromerDvojtarifný elektromer

B: Digitálny elektromer

Stav elektromera je zobrazený na displeji. Môžete sa stretnúť s týmito označeniami:

 • jednotarifný elektromer:
  VT, T1, 1.8.0
 • dvojtarifný elektromer:
  vysoká tarifa – VT, T1, 1.8.1
  nízka tarifa – NT, T2, 1.8.2

Číslo elektromera je označené skratkou NO alebo N.

Digitálny elektromer

C: IMS

IMS je inteligentný merací systém, ktorý je schopný na diaľku merať odobratú, ale aj vyrobenú elektrickú energiu. 

Pri pohľade na displej IMS dochádza k striedavému zobrazovaniu hodnôt OBIS kódu s nasledovným označením:

 • OBIS kód 1.8.0 – aktuálny stav pri jednotarifnej sadzbe,
 • OBIS kód 1.8.1 – stav vo VT pri dvojtarifnej sadzbe,
 • OBIS kód 1.8.2 – stav v NT pri dvojtarifnej sadzbe.

Zobrazenie stavu IMS

TIP PRE VÁS

Viac informácií o IMS nájdete v otázke Čo je to inteligentný merací systém IMS.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.