• Prejsť na

Budú zastropované ceny energií priznané zraniteľným odberateľom automaticky?

To závisí od toho, či je zraniteľný odberateľ zároveň aj regulovaným odberateľom. V zmysle zákona o energetike sú za regulovaných odberateľov považovaní všetci odberatelia v domácnosti, takže tí majú zastropované ceny priznané pre rok 2023 automaticky.

U podnikateľov a organizácií je dôležité, či má odberateľ podpísanú s SSE zmluvu o združenej dodávke elektriny/plynu za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (tzv. regulovanú zmluvu), čiže či má priznaný produkt DMP alebo SOC. Túto informáciu nájde odberateľ na rozpise preddavkových platieb na rok 2023.

Pokiaľ má odberateľ podpísanú regulovanú zmluvu (je regulovaným odberateľom), bola mu zastropovaná cena priznaná automaticky od 1. 1. 2023.

Pokiaľ odberateľ nemá s SSE uzatvorenú regulovanú zmluvu (je neregulovaným odberateľom) a spĺňa podmienky zraniteľného odberateľa v zmysle zákona, môže o zastropovanú cenu elektriny alebo plynu požiadať prostredníctvom našej žiadosti. Zastropovaná cena mu bude priznaná od prvého dňa mesiaca, v ktorom SSE o takúto cenu požiadal.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.