Je potrebné uzatvoriť novú zmluvu?, Režim dodávky poslednej inštancie (DPI), Často kladené otázky týkajúce sa režimu DPI, Najčastejšie otázky, Stredoslovenská energetika
  • Prejsť na

Je potrebné uzatvoriť novú zmluvu?

Novú zmluvu nie je potrebné uzatvoriť. Dodávku elektriny pre vaše odberné miesta na území stredného Slovenska počas režimu DPI zabezpečuje naša spoločnosť na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Režim DPI trvá 3 mesiace. Počas tohto obdobia môžete uzatvoriť zmluvu s ktorýmkoľvek dodávateľom elektriny podľa vlastného výberu. Ak si nového dodávateľa elektriny nevyberiete, po skončení režimu DPI sa automaticky stávate naším zákazníkom bez nutnosti podpisu zmluvy. Zmluva v tomto prípade vzniká automaticky zo zákona.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.