• Prejsť na

Mám správnu výšku preddavkovej platby?

Preddavkové platby (zálohy) pokrývajú náklady na spotrebu elektriny alebo plynu a stálu mesačnú platbu pre odberné miesto. Správne nastavené zálohy vám zabezpečia, že vo vyúčtovacej faktúre nevznikne vysoký nedoplatok.

Výška, počet a splatnosť zálohy sú stanovené v harmonograme platieb (Rozpis preddavkových platieb za dodávku a distribúciu elektriny/plynu alebo Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu/plyn – Faktúra), ktorý vám doručíme prvýkrát po uzatvorení zmluvy a následne na každé ďalšie fakturačné obdobie uvedieme vo vyúčtovacej faktúre.

Aktuálnu cenu a stálu mesačnú platbu v prípade domácností nájdete v cenníkoch:

Aktuálnu cenu, stálu mesačnú platbu a platbu za príkon – istič v prípade podnikateľov nájdete v Dohode o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu – Faktúre.

TIP PRE VÁS

Ako zmeniť výšku záloh nájdete v otázke Chcem zmeniť výšku preddavkových platieb.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.