Informácie a kontakty pre dodávateľov, Informácie pre dodávateľov, Stredoslovenská energetika

Informácie a kontakty pre dodávateľov

Na zaradenie do databázy dodávateľov treba predložiť nasledujúce doklady zodpovednému nákupcovi:

  • doklad o oprávnení podnikať v danej oblasti,
  • špecifické osvedčenia, oprávnenia na danú činnosť a povolenia,
  • certifikáty (ISO, materiálov atď.),
  • referencie

Kontakty pre obstarávanie tovarov, prác a služieb

 

Ing. Andrej Macko

E-mail: andrej.macko@sse.sk

Materiál:
Kancelárska technika, kancelárske potreby, mobilné telefóny a príslušenstvo, PC a príslušenstvo, RSA kľúče, elektrospotrebiče, GPS navigácie, fotoaparáty, ďalekohľady, batérie, nabíjačky, drogéria, kuchynské potreby.

Služby:
Štruktúrovaná kabeláž, opravy mobilných telefónov, opravy a údržba kancelárskej techniky, bufet, stravné lístky, IT služby, GPS monitoring vozidiel, služby pre dopravu, taxislužba, PHM, tlačové a doručovacie služby, SIPO, PPPU.

 

Ing. Michal Murárik

E-mail: michal.murarik@sse.sk 

Materiál:
Hasiace prístroje, ručné náradie zdravotnícky materiál, OOPP, nábytok

Služby:
Revízie a kontroly elektrozariadení, bleskozvodov, plynových zariadení, tlakových nádob, rebríkov, upratovacie služby, požiarna ochrana, kosenie a likvidácia trávnatých porastov, zimná údržba, projekty energetickej efektívnosti, pracovná zdravotná služba, rekonštrukcie, opravy, údržba, PD a iné služby stavebného charakteru, dodávky a servis klimatizácie, opravy strojné, sťahovanie, ubytovanie, strážna služba, údržba a opravy systémov PCO, PSN, PST, nájom vrátane poplatkov s nim spojených.

 

Marta Škrkoňová

E-mail: marta.skrkonova@sse.sk

Služby:
Náklady na reprezentáciu, bankové a iné poplatky (vrátane členských), exekúcie, audity, poradenstvo a konzultačné služby, právne služby, poistenie, tlmočnícke a prekladateľské služby, ostatné drobné služby (foto, pečiatky, vizitky...), propagačné predmety, letenky, marketing, propagácia, reklama, inzercia, sprostredkovanie EE a plynu, nákup periodík a odbornej literatúry, konferencie, školenia, ubytovanie, pranie prádla, ochranné nápoje, poplatky za energie - elektrina, plyn, voda, poplatky za využitie hydroenergetického poteniálu, distribučné poplatky. 

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.