Máte nárok na príspevok v rámci programu Obnov dom?

Rozmýšľate nad obnovou vašej nehnuteľnosti v rámci programu Obnov dom? Zistite, či sa do programu môžete zapojiť aj vy.

Odpovedzte na pár otázok týkajúcich sa nehnuteľnosti a osoby žiadateľa.

 • Vaša nehnuteľnosť je evidovaná na liste vlastníctva ako
 • Kde sa nachádza váš rodinný dom?
 • Máte vy alebo niektorý zo spoluvlastníkov trvalý pobyt v rodinnom dome najneskôr od 5. 9. 2022, t. j. pred zverejnením výzvy?
 • Kedy bola skolaudovaná vaša nehnuteľnosť
 • Na aký účel je využívaný rodinný dom?
 • V akej miere je rodinný dom využívaný na podnikanie?
 • Má rodinný dom vystavený energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie odborne spôsobilou osobou?
 • V akej kategórii je zaradený dom podľa energetického certifikátu / projektového energetického hodnotenia?
 • Otázky týkajúce sa žiadateľa o dotáciu
  • Ste občan členského štátu EÚ
  • Máte trvalý pobyt na území SR
  • Ste spôsobilý na právne úkony
  • Ste vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu?
  • Boli ste v minulosti právoplatne odsúdený za trestný čin finančného charakteru?
  • Máte nedoplatky na daniach, sociálnom alebo zdravotnom poistení?
  • Podliehate alebo je voči vám vykonávaná exekúcia?
  Musíte označiť všetky otázky.
  Nie je možné získať dotáciu v rámci programu Obnov dom, pretože Žiadateľ:
  – musí byť občanom členského štátu EÚ
  – musí mať trvalý pobyt na území SR
  – musí byť spôsobilý na právne úkony
  – musí byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom rodinného domu
  – nesmie byť v minulosti právoplatne odsúdený za trestný čin finančného charakteru
  – nesmie mať nedoplatky na daniach, sociálnom alebo zdravotnom poistení
  – nesmie podliehať exekúcii alebo nesmie byť voči nemu vykonávaná exekúcia
Pre tento typ stavby nie je možné získať dotáciu v rámci programu Obnov dom.
ZAVRIEŤ DOTAZNÍK
Nie je možné získať dotáciu v rámci programu Obnov dom.
Rodinný dom sa musí nachádzať na území Slovenskej Republiky.
ZAVRIEŤ DOTAZNÍK
Nie je možné získať dotáciu v rámci programu Obnov dom.
Jednou z podmienok je mať v rodinnom dome trvalé bydlisko najneskôr od 5.9.2022.
ZAVRIEŤ DOTAZNÍK
Nie je možné získať dotáciu v rámci programu Obnov dom.
Nehnuteľnosť musí byť skolaudovaná pred rokom 2013.
ZAVRIEŤ DOTAZNÍK
Nie je možné získať dotáciu v rámci programu Obnov dom.
Miera využívania rodinného domu na podnikanie nesmie presiahnuť 20% jeho kapacity.
ZAVRIEŤ DOTAZNÍK
Nie je možné získať dotáciu v rámci programu Obnov dom.
Dom musí byť v projektovom energetickom hodnotení alebo energetickom certifikáte zaradený ako „rodinný dom“.
ZAVRIEŤ DOTAZNÍK

Výborná správa!
Zdá sa, že spĺňate podmienky pre získanie dotácie v rámci programu Obnov dom.


Zapojte sa do programu Obnov dom so SSE - vybavíme všetko za vás

 • vyhotovíme energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie,
 • pripravíme energetickú štúdiu, ak si nie ste istí, aké energetické úsporné opatrenia by ste mohli zrealizovať a aké úspory vám prinesú,
 • vypracujeme chýbajúcu dokumentáciu a pomôžeme s administratívnymi náležitosťami pri podaní žiadosti o príspevok ako i pri jeho vyplatení,
 • zabezpečíme komplexnú realizáciu úsporných riešení vhodných pre vašu nehnuteľnosť.
Pozrite si viac informácii o službe OBNOV DOM SO SSE.
CHCEM SA PORADIŤ, KONTAKTUJTE MA
MÁM ZÁUJEM O SLUŽBU OBNOV DOM SO SSE
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.