• Prejsť na

Čo je inteligentný merací systém (IMS)?

Inteligentný merací systém (ďalej len „IMS“) je elektronický systém, ktorý:

 • je schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny,
 • umožňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie týchto údajov zákazníkom a ďalším účastníkom trhu,
 • odpočet realizuje odčítaním na diaľku (automaticky), nie je potrebný fyzický odpočet,
 • údaje z IMS zaznamenáva 24 hodín denne v 15-minútovom intervale,
 • vám umožňuje pomocou získaných informácií (z IMS) kontrolovať svoju spotrebu.

Zaznamenané údaje si môžete pozrieť na internete po registrácii cez online formulár, ktorý je dostupný na stránke www.ssd.sk.

Pre registráciu si pripravte:

 • meno a priezvisko,
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo),
 • EIC kód,
 • sériové číslo IMS.

Popis IMS:

 Obr.: Elektromer pre trojfázové pripojenie k distribučnej sústaveElektromer pre trojfázové pripojenie do distribučnej siete

Zobrazenie stavu IMS:

Pri pohľade na displej IMS dochádza k striedavému zobrazovaniu hodnôt OBIS kódu s nasledovným označením:

 • OBIS kód 1.8.0 – aktuálny stav pri jednotarifnej sadzbe,
 • OBIS kód 1.8.1 – stav vo VT pri dvojtarifnej sadzbe,
 • OBIS kód 1.8.2 – stav v NT pri dvojtarifnej sadzbe.

Obr.: IMS - zobrazenie stavu
IMS - zobrazenie stavu merača

Zobrazovanie správ pri manuálnom prepínaní

Zoznam registrov jednotlivých období:

IMS - zobrazenie

IMS - zobrazenie stavu

Viac informácií nájdete na stránkach distribučných spoločností (SSD, VSD, ZSD).

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás