• Prejsť na

Čo je inteligentný merací systém (IMS)?

Inteligentný merací systém (ďalej len „IMS“) je elektronický systém, ktorý:

 • je schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny,
 • umožňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie týchto údajov zákazníkom a ďalším účastníkom trhu,
 • odpočet realizuje odčítaním na diaľku (automaticky), nie je potrebný fyzický odpočet,
 • údaje z IMS zaznamenáva 24 hodín denne v 15-minútovom intervale,
 • vám umožňuje pomocou získaných informácií (z IMS) kontrolovať svoju spotrebu.

Zaznamenané údaje si môžete pozrieť na stránke prevádzkovateľa distribučnej siete (SSD) v aplikácii Portál energetických dát.  

Pre registráciu si pripravte:

 • meno a priezvisko,
 • kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo),
 • EIC kód,
 • sériové číslo IMS.

Popis IMS:

 Obr.: Elektromer pre trojfázové pripojenie k distribučnej sústaveElektromer pre trojfázové pripojenie do distribučnej siete

Zobrazenie stavu IMS:

Pri pohľade na displej IMS dochádza k striedavému zobrazovaniu hodnôt OBIS kódu s nasledovným označením:

 • OBIS kód 1.8.0 – aktuálny stav pri jednotarifnej sadzbe,
 • OBIS kód 1.8.1 – stav vo VT pri dvojtarifnej sadzbe,
 • OBIS kód 1.8.2 – stav v NT pri dvojtarifnej sadzbe.

Obr.: IMS - zobrazenie stavu
IMS - zobrazenie stavu merača

Zobrazovanie správ pri manuálnom prepínaní

Zoznam registrov jednotlivých období:

IMS - zobrazenie

IMS - zobrazenie stavu

Viac informácií nájdete na stránkach distribučných spoločností (SSD, VSD, ZSD).

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.