Chcem zmeniť maximálnu rezervovanú kapacitu | SSE
  • Prejsť na

Chcem zmeniť maximálnu rezervovanú kapacitu (MRK)

Čo je maximálna rezervovaná kapacita?

Pre odberné miesto pripojené na napäťovej úrovni VVN (veľmi vysoké napätie) a VN (vysoké napätie) je MRK stredná hodnota štvrťhodinového činného elektrického výkonu dohodnutá v zmluve o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto.

Na napäťovej úrovni NN (nízke napätie) predstavuje MRK dohodnutú hodnotu hlavného ističa. Informácie, ako zmeniť hodnotu hlavného ističa, nájdete v otázke Chcem zmeniť hlavný istič, ako mám postupovať?

Ak potrebujete MRK upraviť, obráťte sa na svojho prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS). PDS vám do 30 dní vypracuje Vyjadrenie k zmene technických parametrov a Zmluvu o pripojení, ktorú je potrebné podpísať a obratom zaslať poštou naspäť. Po splnení všetkých podmienok nám PDS, ako vášmu dodávateľovi, odošle informáciu o zmene MRK a následne si už môžete upravovať hodnotu rezervovanej kapacity.

Kontakty na PDS

Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD):

  • na stránke ssd.sk podajte online Žiadosť o zmenu technických parametrov (v časti Podnikatelia – Zmena pripojenia),
  • celý priebeh žiadosti nájdete tu.

Západoslovenská distribučná, a.s. (ZDS):

  • na stránke zsdis.sk podajte online žiadosť o Zmenu technických podmienok (v časti Podnikatelia – Zmena pripojenia),
  • celý priebeh žiadosti nájdete tu.

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD):

  • na stránke vsds.sk sa prihláste do portálu eVSD a podajte žiadosť o Zmeny na odbernom mieste.

! Elektronické podanie žiadosti o Zmenu MRK je rýchlejšia a efektívnejšia forma riešenia žiadostí s PDS, ale ak uprednostňujete riešenie svojich požiadaviek poštou, využite na to formulár vo formáte PDF, ktorý sa nachádza na webe každého prevádzkovateľa distribučnej siete hneď vedľa online žiadosti.

Pre bližšie informácie ohľadom riešenia žiadostí odporúčame obrátiť sa priamo na príslušných prevádzkovateľov na ich zákazníckych linkách, prípadne e-mailom:

Stredoslovenská distribučná, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Východoslovenská distribučná, a.s.

UPOZORNENIE:

Pri zmene maximálnej rezervovanej kapacity (MRK), prosím, nezabudnite, že hodnota rezervovanej kapacity (RK) nemôže prekročiť hodnotu MRK a nemôže byť nižšia ako 20 % MRK (t.j. interval 20 % až 100 % MRK). Pokiaľ vaša dohodnutá RK nespĺňa tieto podmienky, prečítajte si článok Ako môžete zmeniť hodnotu RK. Pokiaľ RK na vašom odbernom mieste nedosahuje hodnotu aspoň 20 % z MRK, PDS ju automaticky upraví.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.