• Prejsť na

Chcem zmeniť maximálnu rezervovanú kapacitu

Maximálna rezervovaná kapacita (ďalej len „MRK“) pre odberné miesto pripojené na napäťovej úrovni VVN (veľmi vysoké napätie) a VN (vysoké napätie) je stredná hodnota štvrťhodinového činného elektrického výkonu dohodnutá v zmluve o pripojení a určená v pripojovacích podmienkach pre jedno odberné miesto.

Na napäťovej úrovni NN (nízke napätie) predstavuje MRK dohodnutú hodnotu hlavného ističa. Informácie, ako zmeniť hodnotu hlavného ističa nájdete v otázke Chcem zmeniť hlavný istič, ako mám postupovať?

Ak potrebujete upraviť maximálnu rezervovanú kapacitu, obráťte sa, prosím, na príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS). PDS Vám odošle vyjadrenie, v ktorom budete mať uvedené presné podmienky, podľa ktorých je možné požiadavku realizovať.

Po splnení všetkých podmienok nám PDS, ako vášmu dodávateľovi, odošle informáciu o zmene MRK a následne si vy môžete upravovať hodnotu rezervovanej kapacity.

Kontakty na PDS

Stredoslovenská distribučná, a.s. (SSD):

  • na stránke www.ssd.sk si vyhľadajte Žiadosť pre zákazníkov mimo domácností spoločnosti SSD,
  • v prvom bode si vyberte možnosť 5 – vyjadrenie k zvýšeniu maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste a  6 – žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o pripojení do zariadenia odberateľa. V siedmom bode – technické parametre uvediete aktuálnu a požadovanú hodnotu.

Západoslovenská distribučná, a.s. (ZDS):

  • na stránke www.zsdis.sk nájdete tlačivo Žiadosti (doplniť názov žiadosti),
  • v prvom bode si vyberte možnosť zvýšenie / zníženie hodnoty hlavného ističa pred elektromerom (predstavuje hodnotu MRK) existujúceho odberného miesta.

Východoslovenská distribučná, a.s.:

  • žiadosť nájdete na stránke www.vsds.sk, konkrétne ide o tlačivo Žiadosť o pripojenie (ostatné procesy) - pre  firmy a organizácie,
  • v prvej časti zaškrtnite možnosť Zmena MRK.

Pre bližšie informácie ohľadom uvedených žiadostí odporúčame obrátiť sa priamo na príslušných prevádzkovateľov na ich zákazníckych linkách, prípadne e-mailom:

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s.

Východoslovenská distribučná, a.s.

UPOZORNENIE:

Pri zmene maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) je potrebné uvedomiť si, že hodnota rezervovanej kapacity (RK) nemôže prekročiť hodnotu MRK a nemôže byť nižšia ako 20 % MRK (t.j. interval 20 % až 100 % MRK). Pokiaľ vaša dohodnutá RK nespĺňa tieto podmienky, prečítajte si, Ako môžete zmeniť hodnotu RK. Pokiaľ RK na vašom odbernom mieste nedosahuje hodnotu aspoň 20 % z MRK, PDS ju automaticky upraví.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.