Obnovte svoj dom s novou službou Obnov dom so SSE, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

Obnovte svoj dom s novou službou Obnov dom so SSE

10. 11. 2022

Vlastníci starších rodinných domov na Slovensku majú novú možnosť, ako sa popasovať s rastúcimi cenami energií a nákladov na bývanie. Z programu Obnov dom môžu od štátu získať nenávratný finančný príspevok na zlepšenie tepelno-technických vlastností svojho domu (zateplenie stien, strechy, podláh, výmena okien...) a tiež na nový zdroj tepla, zelenú strechu či napríklad zásobníky na dažďovú vodu. Keďže výška príspevku môže dosiahnuť až 19 000 eur, o obnove domu sa teraz oplatí uvažovať viac ako kedykoľvek predtým.

Starý rodinný dom

Spustenie celoštátneho programu Obnov dom počíta s preinvestovaním pol miliardy eur a otvára priestor na to, aby sa postupne obnovilo až 30 000 starších domov na Slovensku. Pretože výška príspevku je motivačná a šanca získať ju veľmi reálna, očakáva sa vysoký záujem slovenských domácností. V praxi to okrem iného znamená aj istý objem práce a zvýšený nápor na služby projektantov, stavebné firmy, výrobcov technológií, montážne podniky. Dôležitú úlohu v programe zohrajú aj moderné energetické spoločnosti, napríklad Stredoslovenská energetika (SSE), ktoré okrem predaja elektriny a plynu už roky realizujú aj projekty energetickej efektívnosti. Vďaka tomu majú skúsenosti nielen s dodávkami progresívnych technológií (fotovoltika, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá...) svojim zákazníkom, ale aj so zapojením sa do predchádzajúcich programov využívajúcich štátnu pomoc (Zelená domácnostiam).

Využiť ich služby môže byť pre vlastníkov starších domov cestou a spôsobom, ako zvládnuť celý proces obnovy svojho domu s nápomocným a profesionálnym odborným partnerom.

Úspora energie aspoň 30 %

Program Obnov dom riadi Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá už v priebehu októbra zverejnila prvé dve výzvy na obnovu starších rodinných domov tak, aby boli energeticky výrazne efektívnejšie. Staršie domy sú v programe Obnov dom definované ako tie, ktoré boli kolaudované pred rokom 2013.

Podľa pravidiel programu môže o príspevok na obnovu žiadať fyzická osoba – vlastník s trvalým pobytom v dome, prípadne všetci spoluvlastníci. Program pritom rozlišuje, či patríte k štandardným žiadateľom alebo ku skupine žiadateľov so znevýhodnenou mierou podpory (viacdetné rodiny, rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím). Štandardným žiadateľom štát zaplatí až 60 percent nákladov na zvýšenie energetickej efektívnosti, znevýhodnená rodina môže dostať štátny príspevok až 95 percent vynaložených nákladov na obnovu domu.

Základnou podmienkou, ktorú musia splniť všetci žiadatelia o príspevok bez výnimky, je usporiť po obnove domu minimálne 30 percent primárnej energie v porovnaní so stavom pred obnovou. Pri splnení tejto hranice úspor energie môže celková výška príspevku dosiahnuť 14 000 eur, ak však rekonštrukcia prinesie úsporu energií nad 60 percent, môže byť maximálna výška štátneho príspevku až 19 000 eur.

Na dosiahnutie úspor možno využiť pri obnove svojho domu jedno alebo viacero opatrení, ktoré sú v programe Obnov dom rozdelené do dvoch kategórií.

Do kategórie A patria opatrenia na zlepšovanie tepelno-technických vlastností budovy (zateplenie obvodového plášťa – stien domu, strechy, podlahy, výmena okien a dverí). Do kategórie B patria opatrenia typu: inštalácia nového zdroja energie (tepelné čerpadlo, solárne kolektory, fotovoltika, rekuperačná jednotka...), realizácia zelenej strechy, vybudovanie akumulačnej nádrže na dažďovú vodu, inštalácia tieniacej techniky či odstránenie azbestu zo stavby domu (najmä stará eternitová krytina striech rodinných domov).

Najskôr zatepliť!

Mimoriadny dôraz sa pritom kladie práve na opatrenia kategórie A, zlepšujúce tepelno-technické vlastnosti domu.

Potvrdzuje to jedno z pravidiel programu, ktoré určuje, že ak sa rozhodnete uchádzať o štátny príspevok a dosiahnuť úsporu pri obnove svojho domu len jedným druhom opatrenia, musí byť z kategórie A. Ak budete kombinovať opatrenia z oboch kategórií, tie z kategórie A musia predstavovať aspoň 50 percent celkových oprávnených výdavkov obnovy.

Zlepšenie tepelno-technických charakteristík domu a uprednostnenie takýchto opatrení v programe Obnov dom je podľa Michala Jaloviara, riaditeľa sekcie Predaj B2C zákazníkom zo Stredoslovenskej energetiky, logické a prirodzené, aj keď sa niekedy môže zdať, že problém s vysokou spotrebou energie vyrieši len jednoduchá výmena kotla za nový – úspornejší. „Pri návrhu nového zdroja vykurovania pre rodinný dom sa vždy vychádza z potreby tepla pre konkrétny objekt. Ak je dom nezateplený a má okná, ktorými evidentne prefukuje, potreba tepla bude veľmi vysoká. Na takúto vysokú potrebu by sme museli dimenzovať aj nový zdroj – napríklad kotol či tepelné čerpadlo. Vysoký požadovaný výkon by nám jeho kúpu predražil. Navyše by po dodatočnom zateplení a výmene okien výkonné čerpadlo alebo kotol zasa pracovali pri nižšej záťaži – výrazne pod svoje možnosti, teda opäť neefektívne. Preto treba najskôr potrebu tepla pre dom čo najviac znížiť stavebno-technickými opatreniami a až potom inštalovať nový zdroj tepla. Určite nie naopak.“  

Podmienok, ktoré treba splniť na to, aby ste po dokončení obnovy mohli získať preplatenie časti nákladov na obnovu domu, je – samozrejme – oveľa viac. Overte si, či spĺňate podmienky na získanie príspevku na sse.sk/mamnaroknaprispevok.

SSE pomôže už od začiatku

Získanie štátneho príspevku je podmienené nielen splnením stanovených technických požiadaviek, ale aj pomerne náročnou administratívou a dôsledným dokladovaním, ktoré je pre financovanie z eurofondových zdrojov typické.

Pred začatím obnovy domu musíte – podľa pravidiel programu – vyhotoviť fotodokumentáciu domu a obstarať si energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie. „Energetický certifikát domu alebo projektové energetické hodnotenie sú nevyhnutné dokumenty, ktoré preukážu úsporu primárnych energií, ktorú sa podarilo obnovou domu dosiahnuť. V energetickom certifikáte alebo hodnotení domu pred obnovou bude uvedená aktuálna potreba energie pre dom a takisto návrh opatrení, ktoré by sa mali vykonať na jej zníženie. Po skončení obnovy budete potrebovať nový energetický certifikát s uvedenými aktualizovanými hodnotami potreby energie. Jednoduchým porovnaním stavu pred a po obnove sa bude posudzovať splnenie základnej podmienky pre priznanie finančného príspevku – minimálne 30 percentnej úspory energie,“ vysvetľuje Michal Jaloviar. Vyhotovenie energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia vám Stredoslovenská energetika zabezpečí rýchlo a jednoducho kdekoľvek na Slovensku.

Energetické certifikáty sú pritom len časťou kompetencií, ktoré môže SSE v programe Obnov dom ponúknuť. „U nás v Stredoslovenskej energetike vybavíme za vás všetky administratívne náležitosti súvisiace s projektom Obnov dom, vypracujeme chýbajúcu dokumentáciu, potrebný energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie. Ak si nie ste istý, aké energeticky úsporné opatrenia realizovať a aké úspory vám prinesú, naši odborníci vám pomôžu aj s prípravou energetickej štúdie, aby ste sa vedeli rozhodnúť. V rámci služby Obnov dom so SSE vám zaistíme komplexnú realizáciu zvolených úsporných riešení,“ uzatvára Michal Jaloviar zo Stredoslovenskej energetiky.

Viac informácií o službe Obnov dom so SSE získate na sse.sk/obnovdom.

O programe OBNOV DOM

Program na obnovu rodinných domov na Slovensku je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti. Takýto plán si vypracovala každá členská krajina EÚ v rámci spoločnej celoeurópskej iniciatívy – reakcie na výrazný ekonomický pokles spôsobený pandémiou COVID-19. Hlavným cieľom Plánu obnovy a odolnosti SR je podporiť také reformy a investície, ktoré nám umožnia dobiehať životnú úrovne priemeru EÚ.

Najväčšiu časť plánov obnovy a odolnosti v takmer všetkých členských krajinách tvoria reformy a investície v oblasti „zelenej ekonomiky“, v súlade s tým je aj slovenský program Obnov dom formulovaný ako súčasť boja s klimatickou a energetickou krízou.
Rodinné a bytové domy postavené pred rokom 2013, ktorých sa program týka, totiž väčšinou nespĺňajú súčasné stavebno-technické štandardy energetickej náročnosti a využívajú neefektívne zdroje tepla na vykurovanie, čo negatívne ovplyvňuje aj životné prostredie.

Európske finančné zdroje, ktoré do obnovy starších domov štát prostredníctvom nenávratného príspevku vlastníkom investuje, sa tak v budúcnosti vrátia. A to nielen v priamom poklese emisií a zlepšení životného prostredia a životnej úrovne, ale aj v podobe nižších účtov za energie či zhodnotení majetku.

Rozpočet programu do roku 2026 je 500 miliónov eur, príspevok by tak mal stačiť na podporu obnovy pre približne 30-tisíc starších domov.

Program Obnov dom zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá patrí pod Ministerstvo životného prostredia SR.

>Viac aktualít

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.