Faktúra za plyn? Zistite, čo hovoria jednotlivé položky, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

Faktúra za plyn? Zistite, čo hovoria jednotlivé položky

14. 8. 2023

Energie sú významnou časťou domáceho rozpočtu, obzvlášť plyn. Ročné vyúčtovanie za jeho odber neraz očakávame s napätím. Väčšinou sa zameriavame len na jeden údaj – preplatok či nedoplatok. Ten však zďaleka nie je jedinou položkou, ktorá by vás mala zaujímať.

Faktúra za plyn

Ako funguje fakturácia

Odberatelia platia za plyn na pravidelnej báze preddavkové platby, čiže zálohy. Väčšina domácností ich hradí mesačne. Sumy sú nastavené podľa odhadovanej priemernej spotreby daného odberného miesta alebo podľa fakturovanej spotreby v minulosti. Po uplynutí zúčtovacieho obdobia sa váš dodávateľ pozrie na to, aká bola vaša skutočná spotreba plynu. Rozdiel medzi týmto reálnym číslom a preddavkami vyčísli vo vyúčtovacej faktúre.

Preplatok alebo nedoplatok?

Výsledkom zúčtovania môže byť preplatok – na zálohách ste teda zaplatili viac, než bola vaša skutočná spotreba. Ten je na faktúre označený mínusovou hodnotou. Vtedy vám dodávateľ plynu vzniknutý rozdiel vráti. Opačným prípadom je nedoplatok. V tom prípade ste na zálohách zaplatili menej, ako bol reálny odber, a rozdiel musíte dodávateľovi doplatiť. Vo svojej faktúre si všímajte hlavne:

  • Spôsob úhrady – Ak si úhradu preddavkov nastavíte inkasom, odberateľ vám sumu nedoplatku automaticky stiahne z účtu. Máte úhrady nastavené ako trvalý príkaz v banke, alebo ich platíte poštovou poukážkou? V takom prípade nedoplatok musíte v danom termíne uhradiť samostatnou platbou podľa pokynov vo faktúre.
  • Termín splatnosti – Určuje, dokedy máte uhradiť nedoplatok alebo dokedy vám má dodávateľ plynu vyrovnať preplatok. Sumu preplatku alebo nedoplatku spolu s variabilným symbolom a dátumom splatnosti nájdete na prvej strane faktúry.

Správne nastavená tarifa šetrí peniaze

Samotná faktúra obsahuje množstvo ďalších dôležitých údajov, ktoré sa zohľadňujú pri finálnom vyúčtovaní. Dôležitá položka je napríklad tarifa. Nájdete ju medzi údajmi o zmluve a odbernom mieste.

Odberatelia plynu sú zaradení do rozličných skupín, takzvaných taríf podľa svojej priemernej ročnej spotreby. Správne nastavená tarifa umožňuje lepšie regulovať výdavky za energie. Či ste v tej správnej, napovie aj porovnávací graf spotreby na faktúre. Znázorňuje, koľko plynu ste minuli v porovnaní s priemernou spotrebou referenčného odberateľa vo vašej tarifnej skupine.

Vhodnú tarifu poradí špeciálna kalkulačka

Najnižšia tarifná skupina zahŕňa domácnosti s odberom 0 až 200 m3 plynu – zvyčajne ide o spotrebiteľov, ktorí využívajú plyn len na varenie. Vyššia tarifa už okrem kuchynskej spotreby počíta aj s ohrevom vody, čo, samozrejme, navyšuje mesačné náklady. Jedna z najvyšších tarifných skupín môže ročne zužitkovať až do 9 355 m3 plynu. Obyčajne ide o rodinné domy, kde plyn slúži okrem varenia a ohrevu vody aj na vykurovanie.

Správnu výšku tarify teda odhadnete podľa plynových spotrebičov, ktoré v domácnosti používate. Máte plynový sporák, vykurujete či ohrievate vodu plynovým kotlom? K určeniu vhodnej tarify sa najrýchlejšie dopracujete pomocou online kalkulačky.

Správnu výšku tarify odhadnete podľa plynových spotrebičov

Ako ju môžete zmeniť?

Hoci dodávateľ energií každoročne prehodnocuje vašu tarifu a v prípade potreby vám navrhne novú, o zmenu tarify môžete požiadať aj sami. Vhodné je to napríklad vtedy, ak zmeníte vykurovací systém a z mesiaca na mesiac sa zmení vaša spotreba plynu.

O zmenu tarify môžete požiadať aj viackrát počas trvania zmluvy, maximálne však raz ročne. Najlepšie je poradiť sa o tarife osobne v zákazníckom centre alebo telefonicky. Online môžete požiadať o zmenu prostredníctvom zákazníckej eZóny SSE.

Skontrolujte si odpočty plynomeru

Každá faktúra rekapituluje aj zoznam jednotlivých zaplatených záloh v danom fakturačnom období spolu s presným dátumom ich úhrady. Takisto vám napovie, z akých zložiek sa suma za spotrebu skladá. Neplatíte totiž výlučne za objem zužitkovaného plynu, ale aj za jeho prepravu a distribúciu.

Dodávateľ uvádza i namerané hodnoty pri odpočtoch plynomera spolu s jeho číslom. Počiatočný stav sa musí zhodovať s konečným stavom plynomeru na predchádzajúcej faktúre, čo si môžete skontrolovať.

Množstvo spotrebovaného plynu sa prepočítava objemovým koeficientom, ktorý máte takisto uvedený v rozpise. Je v každej obci iný, zohľadňuje totiž vplyv tlaku a teploty plynu na danom odbernom mieste v porovnaní s tlakom a teplotou atmosféry.

Získajte lepší prehľad o svojej spotrebe

Vďaka zákazníckej eZóne SSE zadáte svoje požiadavky týkajúce sa energií vždy komfortne online. Na jednom mieste máte informácie o všetkých svojich odberných miestach, môžete zadávať samoodpočty a porovnať si svoju medziročnú spotrebu energií. Navyše si za pár sekúnd overíte, či sú vaše platby v poriadku, faktúry za energie máte k dispozícii v elektronickej podobe, takže si ich môžete kedykoľvek stiahnuť, archivovať aj uhradiť online.

VIAC O eZÓNE SSE

Zákaznícka eZóna SSE

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.