Vzor vyúčtovacej faktúry za dodávku a distribúciu plynu - domácnosti 2023

Faktúra strana 1.
Faktúra strana 1.
Faktúra strana 1.
Faktúra strana 1.