• Prejsť na

Ako mám uhrádzať preddavkové platby?

Na uhradenie preddavkovej platby (zálohy) potrebujete:

 • presnú sumu,
 • variabilný symbol,
 • IBAN bankového účtu SSE.

Údaje nájdete v:

 • Rozpise preddavkových platieb za dodávku a distribúciu elektriny/plynu,
 • Dohode o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu/plyn – Faktúre.

Pre identifikovanie platby je dôležité, aby ste požadované údaje vyplnili správne.

IBAN bankových účtov SSE

Názov banky

Účet v tvare IBAN

SWIFT - BIC

VÚB Banka, a. s.

SK91 0200 0000 0000 0070 2432

SUBASKBX

Slovenská sporiteľňa, a. s.

SK32 0900 0000 0004 2370 3090

GIBASKBX

Tatra banka, a. s.

SK68 1100 0000 0026 2115 0449

TATRSKBX

ČSOB, a. s.

SK05 7500 0000 0002 0247 6883

CEKOSKBX

UniCredit Bank

SK68 1111 0000 0066 1832 1014

UNCRSKBX

 

Zálohy môžete uhrádzať:

 • SEPA inkasom, ktoré si môžete aktivovať na stránke Ako si zriadiť SEPA inkaso?,
 • prevodným príkazom v internetbankingu alebo vo vašej banke,
 • trvalým príkazom v internetbankingu alebo vo vašej banke,
 • vkladom na účet SSE v príslušnej banke,
 • poštovým peňažným poukazom prostredníctvom Slovenskej pošty,
 • SIPO-m (len zálohy) – Upozornenie: Táto možnosť úhrady platí len pre domácnosti. V prípade zákazníkov zo segmentu podnikateľov, nie je možné uhrádzať platby SIPO-m.

Spôsob platby SIPO a peňažný poštový poukaz sú spoplatnené služby v zmysle Cenníka služieb dodávateľa.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.