Riešenie problémov v elektrickej sieti. Kompenzačné zariadenia. | SSE

Riešenie problémov v elektrickej sieti

Platíte vo faktúre za elektrinu zvýšenú tarifu

za nedodržanie hodnoty účinníka prípadne

zvýšenú tarifu za dodávku jalovej energie

do distribučnej siete?

Ponúkame vám komplexné riešenie na odstránenie týchto nežiaducich poplatkov – INŠTALÁCIU A SPRÁVNE NASTAVENIEKOMPENZAČNÉHO ZARIADENIA. Kompenzačné zariadenie je technické riešenie, ktoré sa inštaluje u koncového odberateľa elektriny v rozvodných miestach za elektromerom a optimalizuje hodnoty účinníka.

Kompenzačné zariadenie - závesné

  Výhody kompenzačného zariadenia

  • eliminácia poplatkov za nedodržanie účinníka,
  • pravidelná úspora prevádzkových nákladov na energie,
  • dlhá životnosť, počas ktorej zariadenie generuje úsporu,
  • spoľahlivo fungujúce zariadenia neohrozujúce plynulosť prevádzky,
  • ochrana a predĺženie životnosti zariadení a strojov vo vašej prevádzke,
  • rýchla návratnosť investície.

  Pripravíme riešenie na kľúč

  • profesionálny návrh riešenia s inštaláciou kompenzačného zariadenia,
  • servisný zásah v rámci záruky do 72 hodín máte bezplatne,
  • možnosť predĺženia záruky na 4 roky s každoročnou servisnou obhliadkou.

  Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
  Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
  Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.