Energetický audit

Povinnosť zabezpečiť energetický audit vyplýva

zo zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti.

Dať si vypracovať energetický audit do 5. 12. 2015

a opätovne reauditovať každé 4 roky sú povinné

všetky veľké podniky.

Čo je to energetický audit

Energetický audit vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu objektu a jeho energetickej náročnosti.

 • Jeho cieľom je:
  •  nájsť najefektívnejšie úspory a návrhy opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti,
  •  vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov,
  •  vyčíslenie ekonomického prínosu energetických úspor,
  •  vyčíslenie návratnosti investičných nákladov.
 • Audit posudzuje nasledujúce:
  •  tepelnotechnické vlastnosti budovy,
  •  vykurovanie a ohrev vody,
  •  vzduchotechniku budovy,
  •  osvetlenie,
  •  spotrebu ostatných energií.

Čo hrozí pri nesplnení zákonnej povinnosti energetického auditu

Splnenie tejto legislatívnej povinnosti bude kontrolovať Slovenská obchodná inšpekcia a pri jej porušení hrozí dotknutej spoločnosti finančná sankcia minimálne vo výške 5 000 eur, pričom jej horná sadzba dosahuje výšku až 30 000 eur.

Splňte si svoju legislatívnu povinnosť výhodne a spoľahlivo s energetickým auditom od SSE

 • vypracujeme vám energetický audit spoľahlivo a za výhodnú cenu,
 • zabezpečíme vám aj pravidelnú reauditáciu (audit si treba dať vypracovať aspoň raz za 4 roky).

Čo všetko získate vďaka energetickému auditu od SSE

 • splníte si legislatívnu povinnosť a predídete možnej finančnej pokute*,
 • zhodnotíte súčasný stav svojho objektu a jeho energetickú náročnosť (audit môže odhaliť aj skryté chyby),
 • zvýšite efektívnosť svojej prevádzky,
 • dostanete návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti,
 • získate informáciu o ekonomickom prínose energetických úspor a návratnosti investičných nákladov.

Objednajte si energetický audit rýchlo a jednoducho!

6 jednoduchých krokov k získaniu auditu

1

Vyplňte vstupný dotazník na vypracovanie cenovej ponuky

2

Pošlite vstupný dotazník svojmu obchodníkovi

Aby sme vám ušetrili čas a pripravili ponuku na mieru šitú vašim potrebám, prosím vyplňte dotazník služby a následne ho pošlite svojmu obchodníkovi.

3

Vypracujeme vám cenovú ponuku

Po doručení dotazníka vám spracujeme cenovú ponuku**.

4

Podpis objednávky

Následne stačí podpísať akceptáciu našej cenovej ponuky a zaslať nám Vašu objednávku.

5

Skompletizovanie všetkých podkladov

Za účelom obhliadky a skompletizovania všetkých podkladov vás navštívi náš tím špecialistov.

6

Vyhotovenie auditu

Výsledky energetického auditu vám osobne odprezentujeme a následne vám vyhotovený audit zašleme poštou na dobierku.

 

* Pokuta za nevykonanie energetického auditu je od 5 000 do 30 000 eur. Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

** V prípade väčších objektov, pri ktorých je potrebná obhliadka budovy, sa čas dodania cenovej ponuky môže predĺžiť.