NAUČME DETI ŠETRIŤ ENERGIU

So Šťukesom to pôjde hravo.

Zapojte sa do súťaže so SSE.

Príbeh Šťukesa

Šťukes je zvedavý vypínač, ktorý sedí celý deň na stene a všíma si všetkých, čo okolo neho chodia. Deti ho často prehliadajú, a tak sa rozhodol, že to zmení. S deťmi sa skamaráti a vysvetlí im, čo je jeho úlohou. Náš malý maskot by chcel deti učiť a vysvetľovať im, ako by mohli jednoducho šetriť energiou. Šetriť sa dá pri rôznych každodenných aktivitách, pri ktorých Šťukes vysvetľuje, prečo a ako môžu deti šetriť.

Zapojte školu do našej súťaže a vaši usilovní žiaci môžu pre školu vyhrať jednu z troch cien v celkovej hodnote 6 000 € na čokoľvek. Prvé miesto získa finančný dar pre školu v hodnote 3 000 €, druhé miesto získa finančný dar v hodnote 2 000 € a tretie miesto získa finančný dar v hodnote 1 000 €. 

V čom spočíva súťaž?

Naučme sa šetriť energiu

My v SSE sme presvedčení o tom, že energie treba šetriť a potreba energetickej efektívnosti z celosvetového hľadiska rastie doslova každým dňom. Cieľom tejto súťaže je edukovať na túto tému čo najviac detí – naučme spolu deti hospodáriť s energiami! Energetické témy sa veľakrát zdajú komplikované aj dospelým, ale my vieme, že deti sú veľmi vnímavé, a preto im zásady šetrenia energiami predstaví jednoduchý a zrozumiteľným spôsobom ich nový kamarát – Šťukes.

Pravidlá súťaže(PDF 332,25 kB)

 

Čo treba urobiť, aby ste sa do súťaže zapojili?

 

Potvrdiť účasť v našej súťaži

Do súťaže sa môžu zapojiť materské a základné školy (1. – 4. ročník), ktoré nám do 18. 1. 2019 na marketing@sse.sk pošlú potvrdenie účasti v súťaži.

Do predmetu e-mailu nám uveďte:

ŠŤUKES – NÁZOV ŠKOLY
(Príklad predmetu: ŠŤUKES – MATERSKÁ ŠKOLA JARNÁ)

Zapojiť sa môžu materské a základné školy (1. – 4. ročník).

Naučiť deti šetriť s energiami

Naučte deti šetriť energiami za pomoci SSE edukačnej brožúrky – spôsobom a rozsahom, akým uznáte za vhodné.

Edukačná brožúra na stiahnutie (farebná)

Edukačná brožúra na stiahnutie (čierno-biela)

Poslať nám 5 kresieb, ako si vaše deti predstavujú šetrenie

Úlohou detí bude vytvoriť si vlastného Šťukesa na podklad vypínača a podľa vlastnej fantázie nakresliť okolo vypínača ako sa naučili šetriť energiami.    

Podklad Šťukesa na stiahnutie

Inšpirácia na stiahnutie

Poslať kresby detí na našu adresu

Do 28. 2. 2019 nám pošlite na poštovú adresu SSE najviac 5 vymaľovaných podkladov Šťukesa (každá maľba musí byť od iného žiaka). V zmysle súťažných podmienok ku kresbám priložte potvrdené prehlásenie (nájdete aj v podmienkach súťaže):

Prehlásenie na stiahnutie

Kresby detí posielajte poštou na adresu:

Stredoslovenská energetika, a. s.
MARKETING
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

Na obálku napíšte: 

SÚŤAŽ SO ŠŤUKESOM

 

SSE vyberie 10 najlepších kresbičiek a zverejní ich na facebookovej stránke SSE, kde bude verejnosť hlasovať za 3 najlepšie kresby. 

SÚŤAŽ SA OFICIÁLNE KONČÍ 31. 3. 2019

Sledujte nás aj na facebookovej stránke Stredoslovenská energetika – SSE a nezabudnite hlasovať za svojho víťaza.