NAUČME DETI ŠETRIŤ ENERGIOU

So Šťukesom to pôjde hravo. Vytvorte koláže
ako aj vy šetríte energiou a zapojte sa
do 2. ročníka našej súťaže!

Príbeh vypínača Šťukesa

Šťukes je zvedavý vypínač, ktorý sedí celý deň na stene a všíma si všetkých, čo okolo neho chodia. Deti ho často prehliadajú, a tak sa rozhodol, že to zmení. S deťmi sa skamaráti a vysvetlí im, čo je jeho úlohou. Náš malý maskot chce deti učiť, ako by mohli jednoducho šetriť energiou. Šetriť sa dá pri rôznych každodenných aktivitách, pri ktorých Šťukes vysvetľuje, prečo a ako môžu aj deti energiou šetriť.

Naučme sa šetriť energiu

Otvárame 2. ročník súťaže so Šťukesom

Zapojte svoju školu do 2. ročníka našej súťaže a vaši usilovní žiaci môžu pre školu vyhrať jednu z ôsmich cien v celkovej hodnote 10 000 € na čokoľvek!

Najúspešnejšie školy získajú od Stredoslovenskej energetiky (SSE) tieto finančné výhry:

1. miesto: finančná výhra pre školu v hodnote 3 500 eur,
2. miesto: finančná výhra pre školu v hodnote 2 500 eur,
3. miesto: finančná výhra pre školu v hodnote 1 500 eur,
4. – 8. miesto: finančná výhra pre školu v hodnote 500 eur.
 

Čo treba urobiť, aby ste svoju školu zapojili do súťaže?

Potvrďte účasť v našej súťaži

Do súťaže sa môžu zapojiť materské a základné školy (1. – 4. ročník), ktoré nám do 17. 1. 2020 na e-mailovú adresu marketing@sse.sk pošlú potvrdenie účasti v súťaži.

Do predmetu e-mailu nám uveďte:

,,ŠŤUKES 2 – NÁZOV ŠKOLY A OBEC"
(Príklad predmetu: ŠŤUKES 2 – MATERSKÁ ŠKOLA MODRÁ, ŽILINA")

Naučte žiakov šetriť energiami

Vytvorte so žiakmi koláže, ako šetrite energiou

Úlohou žiakov, ktorí budú pod pedagogickým dozorom pracovať tímovo, teda ako trieda alebo skupinka žiakov, bude na predlohe koláže (uvedená nižšie) zobraziť tému „Ako každý deň šetríme energiou?“. Hranice v spôsobe vyhotovenia koláže vám nekladieme, nechávame priestor pre vašu a žiacku fantáziu. :)

Predloha koláže na stiahnutie (vytlačiť obojstranne na formát A3, prípadne A2)

Na inšpiráciu uvádzame možnosť vytvorenia koláže výstrižkami z novín alebo časopisov, použitie vodových alebo temperových farieb a pod.

Pošlite najviac 3 koláže žiakov na našu adresu

Do 29. 2. 2020 nám pošlite na poštovú adresu SSE za jednu školu najviac 3 tímovo vytvorené koláže žiakov. V zmysle súťažných podmienok priložte k poštovej zásielke s kolážami originál potvrdeného prehlásenia školy (je tiež súčasťou štatútu súťaže):

Štatút súťaže

Prehlásenie na stiahnutie

 

Kresby žiakov posielajte poštou na adresu:

Stredoslovenská energetika, a. s.
MARKETING
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina

 

Na obálku napíšte heslo: 

,,SÚŤAŽ SO ŠŤUKESOM"

 

SSE vyberie 15 najoriginálnejších koláží do užšieho výberu a zverejní ich na facebookovej stránke SSE, kde bude verejnosť v priebehu marca 2020 hlasovať za 8 najlepších koláží.  

SÚŤAŽ SA OFICIÁLNE KONČÍ 31. 3. 2020

Prečo súťaž organizujeme?

My v SSE sme presvedčení o tom, že potreba energetickej efektívnosti z celosvetového hľadiska rastie doslova každým dňom.

Cieľom tejto súťaže je naučiť čo najviac detí hospodáriť s energiou a zároveň tak šetriť životné prostredie. Preto sme tento rok spojili sily s projektom Požičaná planéta (www.pozicanaplaneta.sk) a stali sa jeho hlavným partnerom. Radi by sme tak deťom ukázali prepojenie medzi šetrením energiou a následným pozitívnym dopadom na životné prostredie.

1. ročník súťaže so Šťukesom mal veľký úspech

Do 1. ročníka našej súťaže sa zapojilo viac ako 100 škôl, pričom tri z nich získali od SSE finančné odmeny v celkovej výške až 6 000 eur! Kresby, ktoré nám prišli do minuloročnej súťaže, si môžete pozrieť na našom FB profile Stredoslovenska energetika - SSE, časť Ako nás Štukes naučil šetriť energiou.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.