• Prejsť na

Nové spotrebiče s vysokým výkonom? Možno treba nový hlavný istič

Hlavný istič je dôležitá súčasť elektrickej inštalácie, ktorá chráni domácnosť proti nadprúdom a možným skratom, a teda aj proti požiarom. Hoci ističe majú životnosť desiatky rokov, sú situácie, keď je nevyhnutná ich výmena.

Zmena hlavného ističa

Čo znamená, ak často vypadáva hlavný istič?

„Hlavný istič si zjednodušene a laicky môžeme predstaviť ako ventil do vášho odberného miesta (dom, byt, chata, podnik), ktorým pretečie určité množstvo elektriny. Ak máte hlavný istič s vysokou prúdovou hodnotou, môže ním prúdiť viac elektriny. Menší istič, naopak, funguje ako ventil s oveľa menším prietokom,“ vysvetľuje Roman Skákala, vedúci odboru Obchodno-technické zmluvné zmeny spoločnosti SSD.

Istič je, ako každé zariadenie, vyrobený na určitú početnosť vykonania svojej funkcie, čiže v prípade hlavného ističa na istý počet vypnutí a následných zapnutí. Ak vám ho často vyhadzuje pri súčasnom zapínaní rôznych elektrických zariadení, prípadne pri zapínaní výkonovo silnejších elektrických zariadení, zvyčajne to znamená len to, že funguje správne. Zároveň však môže poukazovať na potrebu lepšie nadimenzovať dané odberné miesto.

Správne nastavený istič má dlhšiu životnosť

Ak inštaláciu neustále preťažujete alebo v nej nastávajú skraty, hlavný istič musí na tieto zmeny reagovať a častejšie zaúčinkuje. Takto sa logicky môže aj rýchlejšie opotrebovať alebo trvalo poškodiť. Keď máte správne nastavený istič, nebude ho vôbec vyhadzovať, prípadne nie tak často, takže aj jeho životnosť sa predlžuje.

Samozrejme, treba počítať aj s tým, že rokmi prirodzene dochádza k únave materiálov. Ak je pôvodné zariadenie menej kvalitné, môže zostarnúť rýchlejšie. Potrebu výmeny by mali odhaliť pravidelné revízie elektrických inštalácií v rodinnom či bytovom dome.

Vyššie nároky si žiadajú silnejší istič

Práve kúpa nových spotrebičov s veľkým výkonom býva dôvodom výmeny menšieho ističa za väčší. „Typickým príkladom je prechod z plynového sporáka na indukčnú varnú dosku. Rozhodujúcim faktorom zvykne byť aj zmena vykurovania na elektrické, vyhrievanie bazéna či skleníka,“ vysvetľuje Roman Skákala.

Môže sa to stať aj pri narodení dieťatka, keď si domácnosti začnú prikurovať prenosnými elektrickými konvektormi. Inštalovaný hlavný istič pred elektromerom ani vnútorná inštalácia pritom nemusia byť na takéto aj keď nie trvalé, ale výkonovo náročnejšie zaťaženie dimenzované. Hlavné ističe sa menia aj pri rekonštrukciách elektrických stúpačkových rozvodov v bytových domoch, kde samotné zariadenia zvyknú byť síce stále funkčné, ale zastarané.

Hlavný istič by mal skontrolovať elektrikár a odporučiť vám ďalší postup. V prípade novostavieb najprv elektroprojektant určí, aký typ a veľkosť hlavného ističa vzhľadom na vybavenie domácnosti potrebujete. Distribučná spoločnosť vám následne podľa výšky hlavného ističa okrem iného vyčísli aj legislatívou definované pripojovacie poplatky.

Vyššie nároky si žiadajú silnejší istič

Žiadosť môžete podať elektronicky

Prvým krokom je podanie žiadosti na zmenu ističa v distribučnej spoločnosti, pod ktorú spadá vaše odberné miesto. V Stredoslovenskej distribučnej, a. s., to najrýchlejšie a zároveň najpohodlnejšie vybavíte online prostredníctvom e-Žiadosti. Na vyplnenie žiadosti je potrebný EIC kód odberného miesta, ktorý nájdete vo vyúčtovacej faktúre.

Distribučná spoločnosť má následne lehotu 30 dní na vyjadrenie – dovtedy vám pošle svoje stanovisko a novú zmluvu o pripojení, v ktorej je uvedený odsúhlasený nový hlavný istič. „Ak bývate v paneláku, požadované navýšenie ističa by ste mali konzultovať aj so správcom vášho bytového domu, ktorý vykonáva pravidelné revízie stúpačkových vedení. Musí vám potvrdiť, že tieto spoločné vnútorné vedenia sú v poriadku a znesú navýšenie prúdového zaťaženia, ktoré požadujete,“ uvádza Roman Skákala.

Najneskôr do 75 dní treba návrh zmluvy o pripojení podpísať a zaslať distribučnej spoločnosti naspäť – buď poštou (v dvoch kópiách), alebo elektronicky. Ak vám v zmluve zároveň vyčíslili pripojovací poplatok, treba ho uhradiť v určenej lehote podľa zmluvy o pripojení.

Stredoslovenská energetika pre vás pripravila prehľadný video návod, vďaka ktorému výmenu ističa bez problémov zvládnete.

Vedeli ste, že...?
Pri navyšovaní ističa sa v rámci pripojovacích poplatkov platí iba rozdiel. Keď výške aktuálneho hlavného ističa (napr. 3x25A) zodpovedá v roku 2023 pripojovací poplatok na strednom Slovensku vo výške okolo 236 eur s DPH a novému hlavnému ističu (napr. 3x32A) zodpovedá pripojovací poplatok vo výške okolo 303 eur s DPH, zaplatíte pri zmene hlavného ističa z 3x25A na 3x32A cenový rozdiel asi 67 eur s DPH.

Výmenu urobí váš elektrikár

Odberné miesto treba prichystať na montáž nového hlavného ističa podľa všetkých podmienok uvedených vo vyjadrení distribútora k vašej žiadosti, s čím vám pomôže elektrikár. Najvhodnejšie je poskytnúť vyjadrenie distribútora elektrikárovi, ktorý si ho prečíta a vie, čo má robiť. V tomto vyjadrení môžu byť totiž odborné termíny a technické informácie, ktorým bežný laik nerozumie.

„Odplombovanie odberného miesta povoľuje distribučná spoločnosť, pričom pri plánovaní jeho výmeny treba kontaktovať svojho dodávateľa elektriny. Ten zaistí postúpenie tejto požiadavky (povolenie odplombovania a požiadavku na zabezpečenie opätovného zaplombovania odberného miesta) distribútorovi – a to v súlade s pravidlami, ktoré definuje platná legislatíva. Súčasne si aj daný dodávateľ aktualizuje údaje o tomto odbernom mieste,“ upresňuje Roman Skákala.

Samotnú výmenu hlavného ističa urobí v dohodnutom termíne váš elektrikár. Posledným krokom je zaplombovanie odberného miesta a úprava zmluvných podmienok u vášho dodávateľa elektriny.

Ako dlho celý proces trvá?

Výmenu hlavného ističa môžete v jednoduchých prípadoch vybaviť pomerne rýchlo, napríklad pri zmene hlavného ističa z 1x16A na istič 1x25A ide zvyčajne o záležitosť 1,5 mesiaca. Myslite však na to, že termín si treba dohodnúť aj s elektrikárom, čo môže byť vzhľadom na veľký dopyt po týchto službách pomerne náročné.

Pri výmene hlavného ističa môže byť podmienkou aj výmena prívodného kábla z bodu pripojenia na distribučnú sústavu (napr. poistková skrinka na stĺpe) po elektromerový rozvádzač. Prípadne sa môže vyžadovať rekonštrukcia elektromerového rozvádzača vrátane jeho premiestnenia z domu (čo bolo bežné v starších stavbách) na verejne prístupné miesto.

„V tom prípade budete potrebovať elektroprojektanta, čo opäť predĺži samotné lehoty, ale takisto vás to bude stáť vyššie náklady. Vtedy treba preveriť aj dimenzovanie vnútorných inštalačných rozvodov v dome alebo v byte. Dobrý elektrikár však vie určiť, aký náročný bude tento proces,“ uzatvára Roman Skákala.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.