• Prejsť na

Čo je porucha a ako ju môžem nahlásiť?

A: Porucha v dodávke elektriny alebo plynu

Pokiaľ na vašom odbernom mieste došlo k prerušeniu dodávky elektriny/plynu:

 • v prípade elektriny si skontrolujte vaše ističe a preverte dodávku elektriny vo vašom okolí,
 • v prípade plynu skontrolujte hlavný uzáver,
 • overte si úhradu zálohových faktúr za elektrickú energiu/plyn, či nie je vaše odberné miesto odpojené pre neplatenie,
 • preverte, či nejde o plánovanú odstávku.

Ak po preverení vyššie uvedených situácií porucha pretrváva alebo si neviete poradiť so vzniknutou situáciou, kontaktujte nonstop poruchovú linku.

B: Porucha meracieho zariadenia

Elektromer

Ak máte podozrenie, že váš elektromer nie je v poriadku, vykonajte hrubú kontrolu elektromera: 

Hrubá kontrola mechanického elektromera:

 • vypnite všetky inštalačné ističe,
 • hlavný istič nechajte zapojený,
 • počkajte 5 - 10 minút,
 • skontrolujte koliesko elektromera. Ak je bez pohybu – elektromer je v poriadku, ak sa naďalej koliesko krúti – pravdepodobnosť poruchy.

Hrubá kontrola elektronického elektromera:

 • vypnite všetky inštalačné ističe,
 • hlavný istič nechajte zapojený,
 • počkajte 5 minút,
 • skontrolujte kontrolku elektromera. Ak neblikne červená kontrolka – elektromer je v poriadku, ak blikne červená kontrolka – pravdepodobnosť poruchy.

Ak po hrubej kontrole vzniklo podozrenie na poruchu, kontaktujte nonstop poruchovú linku.

Plynomer

Ak máte podozrenie, že váš plynomer nie je v poriadku:

 • pri podozrení na únik plynu kontaktujte poruchovú linku,
 • ak sa domnievate, že vaše meradlo nefunguje správne, môžete požiadať o úradnú skúšku meradla, kontaktujte zákaznícku linku.

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.