Kontakt pre médiá

Ing. Michaela Krivá, hovorkyňa

ING. MICHAELA KRIVÁ, HOVORKYŇA

tel.: +421/41/519 2250
e-mail: michaela.kriva@sse.sk

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina