Tepelné čerpadlo

Načerpajte si domov prirodzené teplo teraz
s dotáciou až 3 400 €. Využite teplo
získané z externého prostredia - zo spodnej vody,
ale aj zo zeme či vzduchu a premeňte ho
na teplo vášho domova.

Už v roku 1928 zostrojil slovenský vynálezca Aurel Stodola prvé tepelné čerpadlo, ktoré dodnes vykuruje radnicu v Ženeve odoberaním tepla z jazera. Táto technológia však dokáže získať teplo nielen zo spodnej vody, ale aj zo zeme či vzduchu. Načerpané teplo sa znásobí kompresorom a odovzdá vykurovaciemu systému u vás doma. Na pohon kompresora síce spotrebuje elektrinu alebo plyn, ale vo výrazne menšom množstve, ako keď nimi priamo vykurujete. Vybrané tepelné čerpadlá môžu navyše fungovať aj v obrátenom režime a zabezpečiť chladenie domu počas letných dní. Vďaka tomu už nebudete potrebovať klimatizačnú jednotku a ušetríte si v domácnosti ďalšiu energiu a financie.

Fotovoltické panely

Dôležité fakty o technológii

 • Ide o ideálny alternatívny zdroj elektriny na dennú prevádzku domácich spotrebičov, ohrev vody aj pokrytie časti energie na vykurovanie.
 • Inštalácia je jednoduchá, a ak je kompresor poháňaný elektricky, nepotrebujete komín ani plynovú prípojku.
 • Počas leta dokáže aj efektívne chladiť priestory rodinného domu.
 • Vonkajšia jednotka je zvyčajne hlučná, treba ju umiestniť tak, aby nerušila okolie.
 • Má vyššie investičné náklady, no tie sa vám vrátia úsporou na prevádzke.
 • Technológia je ekologická a neprodukuje žiadne škodlivé látky, emisie CO₂.
 • Komfortné riešenie s plne automatickou prevádzkou. 

Hlavné časti tepelného čerpadla

 1. Kompresor zabezpečuje kompresiu pre pary chladiva (zvyšuje tlak).
 2. Kondenzátor kondenzuje pary chladiva a odovzdáva teplo do vykurovacej sústavy.
 3. Obehové čerpadlo sa stará o cirkuláciu vody vo vykurovacom systéme.
 4. Expanzný ventil redukuje tlak z vysokotlakovej časti do nízkotlakovej časti.
 5. Výparník získava energiu z prostredia (vzduch, voda, zem).
Fotovoltické panely

Základné druhy tepelných čerpadiel

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH – VODA                 SSE má v ponuke práve tieto čerpadlá                 Viac detailov

Predstavuje pre domácnosť často najlepšie riešenie. Vzduch máte dostupný všade, inštalácia čerpadla vzduch – voda si nevyžaduje žiadne rozsiahle zemné práce a montáž s pripojením do existujúceho vykurovacieho systému, je relatívne jednoduchá. Takéto tepelné čerpadlo dosahuje najlepší pomer ceny a výkonu, pričom má sezónny vykurovací faktor okolo 3,3.To znamená, že na každú kWh elektriny na prevádzku kompresora získate čerpadlom 3,3 kWh tepelnej energie. 

TEPELNÉ ČERPADLO VODA – VODA

Je výhodným riešením, ak máte k dispozícii zdroj vody s výdatnosťou aspoň 1 liter za sekundu a s vhodným chemickým zložením (obsahuje minimum železa a mangánu rozpusteného vo vode). Vodné tepelné čerpadlo je síce investične náročnejšie ako tepelné čerpadlo vzduch – voda, no pre domácnosť zabezpečuje vyšší energetický zisk. Dôležitým faktorom je pritom predovšetkým teplota zdroja vody pre tepelné čerpadlo.

TEPELNÉ ČERPADLO ZEM – VODA

Tento druh tepelného čerpadla využíva nízkopotenciálové teplo zeme. Ako zdroj tepla sa preto využíva buď vertikálny vrt do hĺbky približne 120 metrov, alebo zemný kolektor z potrubia uloženého v hĺbke cca 1,5 m, kde už pôda nezamŕza a teplota je dostatočne stabilná. Keďže si vyžaduje špecializované vŕtacie práce alebo pomerne rozsiahle zemné úpravy, je to investične najnáročnejšie riešenie. Je však výhodné, ak s ním rátate už pri plánovaní stavby rodinného domu. V takomto prípade je optimálnym riešením umiestniť zemný kolektor priamo pod nehnuteľnosť.

Zabezpečíme celý proces zapojenia sa do programu – od žiadosti až po realizáciu riešenia pre  rodinné domy*:

SSE ako spoľahlivý partner

Všetky potrebné informácie k podmienkach získania dotácie sa dozviete tu.

Proces zapojenia sa do programu

* Máte záujem zapojiť sa do programu úspor Zelená domácnostiam II so SSE ako bytový dom? Kontaktujte nás na adrese zelena@sse.sk

 

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.