Čo mám robiť, ak SEPA inkaso nefunguje | SSE
  • Prejsť na

Čo mám robiť, ak SEPA inkaso nefunguje?

1. Ak bola nezrealizovaná platba zároveň aj prvou platbou cez SEPA inkaso, skontrolujte si vo vašej banke alebo prostredníctvom internetbankingu:

  • či ste si aktivovali SEPA inkaso vo vašej banke,
  • správnosť údajov,
  • výšku inkasného limitu,
  • dostatok peňažných prostriedkov na účte v čase zaslania inkasnej výzvy.

Po skontrolovaní a správnom nastavení SEPA inkasa vo vašej banke nám pošlite informáciu o tom, že nebola zrealizovaná prvá platba cez SEPA inkaso prostredníctvom e-mailu domacnosti@sse.sk alebo podnikatelia@sse.sk.

2. Platby cez SEPA inkaso vám doteraz prebiehali v poriadku, len posledná platba sa nezrealizovala, skontrolujte si vo vašej banke alebo prostredníctvom internetbankingu:

  • výšku inkasného limitu,
  • dostatok peňažných prostriedkov na účte v čase zaslania inkasnej výzvy,
  • počet povolených inkasných platieb v danom mesiaci, tzv. počet povolených vstupov (ak máte povolený počet vstupov v danom mesiaci 1 a realizujú sa 2 platby, druhá už nebude zrealizovaná).

Nezrealizovanú platbu je potrebné uhradiť, môžete tak urobiť spôsobom uvedeným v otázke Ako mám uhradiť faktúru - zaplatiť nedoplatok?

Údaje k úhrade platby nájdete v:

  • Rozpise preddavkových platieb za dodávku a distribúciu elektriny/plynu alebo
  • Dohode o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu/plyn – Faktúre

Nenašli ste odpoveď? Kontaktujte nás

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.