Viete, kto bol Parom či kedy vznikol prvý bleskozvod?

7. 12. 2022

Silný záblesk a následne ohlušujúci hrom – blesky vnímame ako súčasť búrok, hoci môžu poľahky vzniknúť aj bez nich. Ovládnuť tento prírodný fenomén známy ako elektrostatický výboj sa zatiaľ nikomu nepodarilo, mierne ho skrotiť však áno. Za vynálezom bleskozvodu stojí Benjamin Franklin, priekopník skúmania elektriny, ktorý si svoj objav nikdy nedal patentovať.

Búrka a blesky

Čo je blesk?

Blesk je vlastne elektrický výboj medzi dvoma centrami elektrického náboja s rozdielnou polaritou. Vzniká najmä v strede búrkového mraku, kde dochádza ku kolízii kladne nabitých ľadových kryštálov a záporných nábojov vodných kvapiek.

Elektrický výboj však môže vzniknúť aj medzi jednotlivými mrakmi, medzi mrakom a povrchom zeme a vo vzácnych prípadoch aj medzi mrakom a stratosférou. Blesk a hrom nastávajú vždy súčasne, ale vďaka rozdielnej rýchlosti šírenia svetla a zvuku registrujeme najprv blesk, až po pár sekundách aj hrmenie.

Najčastejšie na oblohe vidíme čiarové blesky vo forme súvislej vetvy, poznáme však aj suché blesky, ktoré vznikajú bez zrážok, alebo fascinujúce guľové blesky, ktoré môžu dosiahnuť veľkosť futbalovej lopty a pohybujú sa výrazne pomalšie.

Benjamin Franklin

Bodaj to parom vzal

Blesk ako prejav atmosférickej elektriny fascinoval ľudstvo odjakživa. Aj prvý oheň, ktorý ľudstvo poznalo, pravdepodobne vznikol jeho úderom do suchej trávy. Tento jav sa spomína aj v mytológii – kým Germáni uctievali boha hromu a blesku menom Thor, Egypťania pomenovali na počesť boha búrok Amšira celý mesiac. Slovanský boh hromu a blesku sa zasa volá Perún, po slovensky Parom. Odtiaľ vzniklo aj známe „Bodaj to parom vzal!“

Na vedecké objasnenie si však muselo ľudstvo ešte mnoho storočí počkať. Podarilo sa tak spraviť aj vďaka Benjaminovi Franklinovi, známemu vedcovi, spisovateľovi, objaviteľovi a politikovi. O elektrinu sa začal zaujímať v polovici 40. rokov 18. storočia, keď sa o tejto téme ešte veľa nevedelo. Takmer desať rokov strávil rôznymi experimentmi. Práve on zaviedol pojem kladného a záporného elektrického náboja a ako prvý formuloval zákon zachovania energie. Dokázal, že blesk a iskry sú istou formou elektriny.

Púšťanie šarkanov 

Jeden z otcov zakladateľov Spojených štátov amerických sa nebál ani experimentov. V roku 1752 si počkal na riadnu búrku a spolu so synom vypustili šarkana, z ktorého visel konopný povraz zaťažený kľúčom. Pomocou mokrej nite sa mu podarilo zviesť elektrický náboj z búrkových mrakov na kľúč. Z neho potom pri priblížení sa k iným kovovým predme­tom, ako aj jeho ruke preskakovali iskry ako pri pokusoch s výboj­mi statickej elektriny. Treba poznamenať, že on sám bol pod strechou a dával veľký pozor, aby šnúra, za ktorú šarkana držal, bola suchá, a teda nevodivá.

Takto dokázal spojenie medzi bleskom a elektrinou. Odtiaľ bol už len kúsok k poznaniu, že kovové tyče priťahujú blesk a že takýto výboj sa dá zneškodniť práve bleskozvodom. Pokusy s ním robil najskôr na vlastnom dome.

Následne boli prvé bleskozvody nainštalované v roku 1792 na budovu školy, neskoršej Pensylvánskej univerzity, a na Independence Hall vo Filadelfii, kde bola podpísaná aj Deklarácia nezávislosti. Benjamin Franklin bol, mimochodom, jedným z autorov tohto azda najvýznamnejšieho dokumentu v dejinách USA. Obrovskej úcte sa teší v Spojených štátoch dodnes, o čom svedčí aj jeho tvár na stodolárovej bankovke.  

Slová batéria, náboj či vodič používame vďaka nemu

Všetky jeho práce z oblasti skúmania elektriny vyšli pod názvom Pokusy a pozorovania o elektrine robené vo Filadelfii v Amerike. Tieto poznatky neskôr slúžili ako základ pre vývoj elektrických batérií, generátorov, transformátorov aj žiaroviek. Vedec vymyslel aj nové pojmy súvisiace s elektrinou, ktoré sú dodnes súčasťou slovnej zásoby, ako napríklad batéria, náboj, vodič a elektrifikácia.

Pole jeho vynálezov však bolo oveľa širšie, aj preto, že sa dožil na tú dobu naozaj vysokého veku 84 rokov. Vynašiel napríklad bifokálne okuliare, Franklinove kachle, ktoré produkovali viac tepla pri menšom použití paliva, sklenenú harmoniku, ktorú si obľúbil aj Mozart či Beethoven, prenosný močový katéter alebo hojdacie kreslo. Navyše, objavil aj Golfský prúd. Svoje vynálezy nikdy nechránil patentmi, pretože tvrdil, že jeho výtvory musia slúžiť všetkým.

Jeho vízie nachádzajú uplatnenie

Benjamin Franklin bol zároveň vizionár, ktorý sa snažil nájsť v elektrine už v danej dobe reálne využitie pre ľudí. Keby mohol byť svedkom zavedenia elektriny do domácností a využívania množstva elektrických prístrojov, zrejme by bol nadšený.

Elektrina sa stala bežnou súčasťou života spoločnosti. Dodávatelia energií po celom svete sa preto neustále snažia svojim zákazníkom prinášať efektívne riešenia na sledovanie spotreby elektriny.

Na Slovensku majú zákazníci Stredoslovenskej energetiky k dispozícii bezplatnú zákaznícku eZónu SSE. Môžu si rýchlo porovnať svoju medziročnú spotrebu elektriny aj plynu, faktúry a zálohy za energie zaplatia komfortne online a na jednom mieste nájdu informácie o všetkých svojich odberných miestach. Zákaznícka zóna je navyše nonstop prístupná, takže zákazníci SSE môžu svoje požiadavky vyriešiť kedykoľvek a kdekoľvek. 

 

VIAC O E-ZÓNE SSE

Zákaznícka eZóna SSE

>Viac aktualít

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.