Nová výzva v štátnom program Obnov dom je spustená

5. 4. 2023

Majitelia starších rodinných domov majú novú možnosť, ako sa popasovať s rastúcimi cenami energií a nákladov na bývanie. Celoštátny program Obnov dom počíta s preinvestovaním pol miliardy eur a otvára priestor na to, aby sa postupne obnovilo až 30 000 starších domov na Slovensku.

Nová výzva, ktorá bola zverejnená 27. marca 2023 si vyžaduje menej administratívy a ponúka jednoduchšie podmienky. Záujemcovia môžu svoje žiadosti podávať už od 24. apríla 2023, takže majú dostatok času na prípravu. Výška štátneho príspevku, ktorý môže záujemca získať, môže dosiahnuť až 15 000 eur s možnosťou získať bonus navyše vo výške až 4 000 eur, takže o obnove domu sa v súčasnosti oplatí uvažovať viac než kedykoľvek predtým. Výška štátneho príspevku je motivačná a šanca na jeho získanie je veľmi reálna, aj preto je záujem slovenských domácností stále vysoký. Výzva na získanie príspevku sa uzavrie 28. augusta 2023 alebo po zaevidovaní 10 000 žiadostí.

Ako sa zmenili podmienky pre získanie štátneho príspevku?

  • Požiadavka na úsporu je minimálne 30 % energie.
  • Žiadateľom o štátny príspevok uhradí štát až 75 % z celkových nákladov na rekonštrukciu, maximálne však 15 000 eur.
  • Mimoriadny bonus 4 000 eur za úsporu nad 60 %.

V prípade, ak žiadateľ preukáže, že jeho úspora energie sa pohybuje až na úrovni 60 %, automaticky získa bonus vo výške 4 000 eur. Mimoriadny bonus mu bude vyplatený po uskutočnení celej rekonštrukcie.

  • Energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie môžete doložiť do troch mesiacov od podania žiadosti.
  • Opatrenia zo skupiny A musia tvoriť 25 % celkových oprávnených nákladov.

Po novom je postačujúce, aby záujemca zrealizoval minimálne jedno z opatrení danej skupiny – zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí alebo zateplenie stropu a podlahy.

Nie ste si istí, aké úsporné opatrenia je potrebné realizovať vo vašom dome?

V tom prípade vám pomôže energetická štúdia, vďaka ktorej zistíte, koľko energie spotrebuje váš dom. Taktiež vám poskytne návrh opatrení, orientačnú kalkuláciu nákladov pri rekonštrukcii a informatívny výpočet predpokladanej výšky dotácie. K dispozícii ju môžete mať už do 24 hodín.

SSE vám navyše v spolupráci s autorizovaným partnerom pre službu Obnov dom so SSE pomôže pri celom procese obnovy domu od podania žiadosti, s vypracovaním energetického certifikátu alebo projektového energetického hodnotenia, s riešením administratívnych náležitostí spojených s dotáciou až po realizáciu samotných úsporných riešení.

Viac informácií získate na sse.sk/obnovdom.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.