Chcete mať spotrebu energie vo svojej domácnosti pod kontrolou aj vy?, Aktuality, Médiá, Stredoslovenská energetika

Chcete mať spotrebu energie vo svojej domácnosti pod kontrolou aj vy?

V ostatných dvoch rokoch čelil energetický trh výraznému nárastu cien elektriny a plynu, a to nielen na Slovensku, ale v celej Európe. V dôsledku viacerých negatívnych okolností, ktoré nastali v roku 2022, sa trhové ceny komodít pre rok 2023 vyšplhali na historické maximá, pričom ich udržanie na stabilnej úrovni si vyžiadalo viaceré zásahy zo strany štátu. Čeliť tejto krízovej situácii bolo náročné nielen pre dodávateľov energií, ale uvedomujeme si, že aj pre samotných koncových odberateľov.

Ceny energií pre domácnosti

Napriek tomuto turbulentnému obdobiu vás chceme uistiť, že ceny energií pre domácnosti na rok 2024 ostávajú v porovnaní s rokom 2023 nezmenené. Týka sa to nielen ceny samotnej dodávky elektriny a plynu, ale aj všetkých ostatných regulovaných poplatkov, ktoré tvoria koncovú cenu elektriny a plynu a ktorú platia domácnosti vo svojich faktúrach.

Je však dôležité poznamenať, že ceny pre domácnosti na rok 2024 neodzrkadľujú aktuálne trhové ceny energií, ktoré sú rádovo vyššie. Ceny energií pre domácnosti ostávajú na úrovni roku 2023 v dôsledku viacerých opatrení zo strany vlády SR. Či už ide o zabezpečenie elektriny pre domácnosti od Slovenských elektrární, alebo nariadenia vlády, ktorými sa zastropovala cena dodávky plynu, ako aj ostatné regulované časti koncových cien elektriny a plynu.

trhové ceny energií sú rádovo vyššie

Vývoj cien na energetickom trhu je do značnej miery nepredvídateľný a neovplyvniteľný. Čo však vieme ovplyvniť, je spotreba energií v našej domácnosti. Preto je vhodné zamerať sa na efektívne využívanie energií a zavádzanie takých úsporných opatrení, ktoré prispejú k celkovému zníženiu spotreby energií v domácnosti.

Neváhajte nás preto kontaktovať, ak zvažujete investovať do úsporných opatrení ako zateplenie, inštalácia fotovoltiky, solárnych panelov alebo tepelného čerpadla. Máme stovky spokojných zákazníkov, ktorým sme už poradili pri získaní štátneho príspevku z programov Zelená domácnostiamObnov dom a tiež nainštalovali úsporné technológie za zvýhodnené ceny. Pre všetkých našich zákazníkov, ktorým dodávame elektrinu, tiež ponúkame možnosť získať až 5 % zľavu na plyn, ak k nám prejdú s novými odbernými miestami. Pozor, dôležité je dohodnúť si prechod najneskôr do 31. 3. 2024.

Preddavkové platby pre rok 2024 pre domácnosti sme na prelome rokov nemenili. Najbližšia úprava preddavkových platieb bude realizovaná až po ročnom vyúčtovaní spotreby na odbernom mieste, keď novú výšku preddavkov určíme na základe spotreby vášho odberného miesta za posledné zúčtovacie obdobie.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.