Aktuálne informácie o cenách energií 2023 pre podnikateľov

9. 1. 2023

Veľkoobchodné ceny elektriny a plynu začali rásť už v polovici roka 2021 a v roku 2022 sme sa pod vplyvom viacerých negatívnych okolností dostali naplno do energetickej krízy, čo sa odrazilo na bezprecedentne vysokých cenách komodity pre rok 2023 na trhu.

Dôležitým faktorom pre zvládnutie energetickej krízy je štátna pomoc podnikateľskému sektoru, ktorá bude v roku 2023 uplatnená pre jednotlivé kategórie odberateľov rôznym spôsobom.

Ako sa menia ceny elektriny a plynu v roku 2023 pre jednotlivé kategórie odberateľov?

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE – MIMO ZRANITEĽNÝCH ODBERATEĽOV (neregulované ceny dodávky elektriny a plynu)

Do tejto kategórie patria odberatelia nespĺňajúci podmienky zaradenia do niektorej z nižšie uvedených skupín zraniteľných odberateľov. Títo odberatelia majú zmluvne dojednané ceny zazmluvnené v rôznom čase a s rôznym trvaním, preto sa môžu výrazne líšiť.

Zákazníkom, ktorí majú s nami zazmluvnené ceny dodávky elektriny a plynu na dlhšie obdobie (do roku 2023 alebo 2024), garantujeme tieto ceny až do konca zmluvného obdobia bez zmeny. Zvýšenie sa môže týkať len vybraných regulovaných poplatkov schvaľovaných ÚRSO a ktorých koncovým prijímateľom nie je Stredoslovenská energetika (SSE), ale odvádza ich ďalším subjektom (distribučné spoločnosti, OKTE, SEPS, štát). Viac informácií v prehľade ÚRSO pre elektrinu a plyn.

Podnikatelia a organizácie – neregulovaní zákazníci, ktorým sa cena dodávky mení od 1. 1. 2023, majú rôzne ceny v závislosti od času, keď si elektrinu alebo plyn zazmluvnili. Našou snahou bolo nakupovať elektrinu a plyn priebežne, aby bola výsledná cena dodávky čo najpriaznivejšia, no napriek tomu sa bezprecedentná energetická kríza prejavila vo výraznom medziročnom zvýšení cien aj pre túto skupinu odberateľov. V roku 2023 majú vo všeobecnosti násobne vyššie koncové ceny elektriny a plynu (dvoj až štvornásobne) oproti roku 2022. Zvýšenie sa môže týkať len vybraných regulovaných poplatkov schvaľovaných ÚRSO a ktorých koncovým prijímateľom nie je Stredoslovenská energetika (SSE), ale odvádza ich ďalším subjektom (distribučné spoločnosti, OKTE, SEPS, štát). Viac informácií v prehľade ÚRSO pre elektrinuplyn.

Štátna pomoc pre túto kategóriu odberateľov sa pripravuje, dostupné informácie uvádzame nižšie.

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE – ZRANITEĽNÍ ODBERATELIA (regulované ceny elektriny a plynu)

Do tejto kategórie patria odberatelia, ktorých celková ročná spotreba je nižšia ako 30 MWh pri elektrine a 100 MWh pri plyne. Zároveň musia byť splnené aj ďalšie legislatívne podmienky, ktoré dodávatelia vyhodnocujú pre zaradenie do tejto kategórie.

Regulované ceny elektriny a plynu pre rok 2023 pre túto kategóriu odberateľov boli vypočítané podľa platnej vyhlášky ÚRSO a určené v cenových rozhodnutiach ÚRSO.

K výraznému medziročnému nárastu cien elektriny došlo z dôvodu obstarania potrebnej elektriny pre zraniteľných odberateľov na rok 2023 v zmysle vyhlášky v stanovenom období 08 – 09/2022, keď boli ceny elektriny v dôsledku energetickej krízy na vysokých úrovniach. Medziročný nárast ceny dodávky tak v priemere dosahuje až 8-násobok minuloročných cien. Menšou mierou vzrástli aj vybrané regulované sieťové poplatky ako tarifa za prevádzkovanie systému, systémové služby a distribučné straty. Ostatné poplatky vstupujúce do koncovej ceny ostali nezmenené. Koncovým prijímateľom týchto poplatkov nie je Stredoslovenská energetika (SSE), ale odvádza ich ďalším subjektom (distribučné spoločnosti, OKTE, SEPS, štát). Viac informácií v prehľade ÚRSO tu.

K medziročnému nárastu dochádza aj v prípade regulovaných cien plynu. Tento nárast je rovnako spôsobený rastom trhových cien, keďže sme však plyn pre zraniteľných odberateľov na rok 2023 obstarávali v zmysle vyhlášky ÚRSO počas celého 12-mesačného obdobia (10/2021 – 09/2022), medziročný nárast ceny dodávky je miernejší a dosahuje približne 4-násobok minuloročných cien. Pri ostatných regulovaných poplatkoch, ktoré vstupujú do koncovej ceny dochádza tiež určitým k zmenám. Koncovým prijímateľom týchto poplatkov nie je Stredoslovenská energetika (SSE), ale odvádza ich ďalším subjektom (SPP – distribúcia). Viac informácií v prehľade ÚRSO tu.

Štátna pomoc pre túto kategóriu odberateľov sa pripravuje, dostupné informácie uvádzame nižšie.

PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE – VYBRANÍ ZRANITEĽNÍ ODBERATELIA (regulované ceny elektriny a plynu)

Do tejto kategórie patria odberatelia, resp. odberné miesta elektriny a plynu, ktoré patria do legislatívou stanovených skupín – zariadenia sociálnych služieb, bytové kotolne, nájomné a sociálne, ktorí o zaradenie do tejto kategórie požiadali do 31. 12. 2022. Zároveň musia byť splnené aj ďalšie legislatívne podmienky, ktoré dodávatelia vyhodnocujú pre zaradenie do tejto kategórie.

Na základe uznesenia Vlády SR vydalo Ministerstvo hospodárstva SR rozhodnutie vo všeobecnom hospodárskom záujme, čím došlo k stanoveniu cenových stropov a limitov nárastu ako ceny dodávky elektriny a plynu, tak aj ostatných regulovaných poplatkov. Z tohto dôvodu sú dopady na koncovú cenu pre tieto skupiny odberateľov podobné ako u domácností, tzn. nárast koncovej ceny elektriny asi 3 % a plynu asi 16 %. 

Štátna pomoc pre túto kategóriu odberateľov už bola schválená a uplatňované ceny ju už obsahujú. 

INFORMÁCIA K PRIPRAVOVANEJ ŠTÁTNEJ POMOCI PRE NEREGULOVANÝCH ODBERATEĽOV A ZRANITEĽNÝCH ODBERATEĽOV

Uvedomujeme si, že medziročný nárast cien elektriny a plynu je pre väčšinu podnikateľov a organizácií naozaj výrazný. Zároveň by sme však touto cestou chceli zmierniť vaše obavy a informovať vás, že Vláda SR a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) avizovali prípravu opatrení v rámci už schválenej schémy štátnej pomoci, ktorými by sa mali odberateľom tieto vysoké ceny vykompenzovať nad zastropovanú hranicu 199 eur/MWh pre elektrinu a 99 eur/MWh pre plyn. Podľa dostupných informácií by malo ísť o podobnú schému, aká bola použitá pre vybrané mesiace minulého roka.

Dovoľujeme si vás tiež informovať, že tieto opatrenia pre rok 2023 neboli zatiaľ uvedené do praxe, a teda aktuálne nie je možné MH SR požiadať o poskytnutie takejto kompenzácie. Akonáhle bude štátna pomoc dostupná, budeme vás informovať e-mailom a na našej webstránke. Z vašej strany preto nie je momentálne potrebná žiadna aktivita.

Situácia na trhu s energiami je aj naďalej vážna. Našim zákazníkom však aj do budúcnosti garantujeme bezpečné dodávky energií v požadovaných množstvách. Uvedomujeme si náročnosť situácie súvisiacej s rastom cien pre vaše podnikanie, preto aj my v SSE poskytujeme maximálnu súčinnosť pre urýchlené spustenie štátnej pomoci, ktorá bude aspoň čiastočne kompenzovať dopady trhových cien elektriny na podnikateľský sektor zaťažený dopadmi energetickej krízy.

Často kladené otázky a informácie k tejto téme budeme aktualizovať na našej webstránke www.sse.sk, kde nájdete aj rady a tipy na úsporné opatrenia na zníženie spotreby energií.

Všetky aktuálne odpovede na otázky týkajúce sa cien energií na rok 2023 nájdete v sekcii Najčastejšie otázky.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.