Najčastejšie otázky k vypracovaniu energetického auditu | SSE

Najčastejšie otázky Energetický audit pre Zelená podnikom

Nižšie sa nachádza zoznam otázok, ktoré sa nás naši zákazníci pýtajú najčastejšie.

Súčasťou žiadosti o príspevok z projektu Zelená podnikom je predloženie energetického auditu. Z neho vyplynie, ktoré zariadenia sú pre konkrétny typ prevádzky vhodné a aký majú mať inštalovaný výkon. Vďaka auditom budete mať k dispozícii návrhy vhodných opatrení energetickej efektívnosti a odborne stanovený potenciál využitia obnoviteľných zdrojov vo vašom podniku. Výsledok energetického auditu bude jedným zo vstupov pre určenie hodnoty príspevku.

Energetický audit musí byť vypracovaný pred podaním žiadosti o príspevok Zelená podnikom a bude nevyhnutnou súčasťou žiadosti o vydanie poukážky.

Energetický audit bude účelový a bude zameraný na tú formu energie, ktorá má byť nahradená obnoviteľným zdrojom energie. Presný obsah a rozsah energetického auditu určí SIEA.

Energetický audit musí vypracovať odborne spôsobilá osoba. SSE disponuje oprávnenými špecialistami pre vypracovanie.

Cena Energetického auditu od SSE je individuálna a závisí od konkrétnych podmienok v danom podniku. Po úvodnej konzultácii a obhliadke vám predložíme konkrétnu cenovú ponuku. Podpora na vypracovanie účelového energetického auditu bude poskytovaná vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov na vypracovanie auditu, najviac však 2 500 eur.

Ak je energetický audit zameraný na rôzne formy energie, je možné ho použiť aj vo viacerých žiadostiach o príspevok Zelená podnikom na dané formy energie.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.