Revízia komínov

Chcete mať vo firme bezpečný komín a zároveň si splniť svoju zákonnú povinnosť? Objednajte si vyčistenie a kontrolu komína od SSE. Pravidelne každý rok, pred vykurovacou sezónou alebo po nej.

Aké sú výhody pravidelného čistenia a kontroly komínov?

 • bezpečnosť komína a prevencia požiarov,
 • predĺženie životnosti komína,
 • splnenie zákonnej povinnosti,
 • kontrolná správa, ktorú môžu vyžadovať poisťovne v prípade požiaru následkom zlého stavu komína,
 • možnosť dať si urobiť revíziu komína a vypracovať revíznu správu.

Ak využijete službu revízia komínov od SSE, získate:

 • vysokú kvalitu a odborné poradenstvo (SSE má exkluzívnu spoluprácu s Komorou kominárov Slovenska),
 • prednostné vybavenie (kominár vás bude kontaktovať do 3 pracovných dní od objednania služby),
 • termín vykonania služby po dohode s kominárom, ktorý vám vyhovuje.

Splňte si s nami zákonnú povinnosť

Viete, od čoho všetkého závisí revízia vášho komína? Pripravili sme pre vás prehľadnú tabuľku, pomocou ktorej viete jednoducho identifikovať, ako často do roka treba komín vyčistiť.

 

Typ používaného paliva

Výkon spotrebiča pripojeného na komín

Čistenie komína

 

Tuhé alebo kvapalné palivá

 

Plynné palivá a komín bez vložky

 

Plynné palivá a komín je s vložkou

 

menej ako 50 kW

 

1x za 4 mesiace

 

1x za 6 mesiacov

 

1x ročne

 

 

Tuhé alebo kvapalné palivá

 

Plynné palivá

 

viac ako 50 kW

 

1x za 2 mesiace

 

1x za 6 mesiacov

 

Aké doklady vystaví kominár?

 • Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína
  Kominár vám ho vystaví po vykonaní kontroly a čistenia komína a dymovodu.
 • Doklad o preskúšaní komína
  Kominár vám ho vystaví po pripojení palivového spotrebiča na komín, pri zmene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, pri zmene typu paliva alebo po stavebných úpravách na komíne.

Čo zahŕňa čistenie a kontrola komína?

 • spriechodnenie komínového prieduchu,
 • odstránenie vrstvy sadzí a kondenzátu,
 • kontrola, prípadne spriechodnenie výpustového otvoru na odtok kondenzátu vrátane potrubia,
 • odpustenie kondenzátu,
 • odstránenie oxidovanej vrstvy na vložke komína,
 • kontrolu telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a spoľahlivej funkcie spalinovej cesty,
 • kontrolu voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komína a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.

Čo zahŕňa čistenie a kontrola komína

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.