Zvažujete fotovoltiku pre svoju firmu? Poradíme vám, ako postupovať, Fotovoltika od SSE, Produkty a služby, Podnikatelia a organizácie, Stredoslovenská energetika

Zvažujete fotovoltiku pre svoju firmu? Poradíme vám, ako postupovať

Fotovoltické zariadenia pribúdajú na strechách výrobných hál, administratívnych budov či malých podnikateľských prevádzok v poslednom období raketovým tempom.

Ako spolupráca na takomto projekte realizácie fotovoltiky vyzerá a ako postupovať? „Prvý informatívny kontakt zvyčajne znamená dôsledný rozbor jeho energetických potrieb a jeho výrobných možností. Základným krokom je analýza faktúry za elektrickú energiu, ktorá dá prvotný obraz o spotrebe, a rezervovanej kapacite. Ak je k dispozícii 15-minútový profil spotreby klienta, vychádzame z neho. Poskytuje nám detailnejšie informácie o dennom vývoji spotreby, jej rozložení v čase, čo je pre efektívne využitie fotovoltického systému kľúčová informácia,“ vysvetľuje Jakub Kaščák, manažér špecializovaného tímu pre energeticky efektívne riešenia v SSE. Následne sa spotreba energií konkrétneho zákazníka porovná s referenčným príkladom výroby elektriny z fotovoltiky.

Fotovoltika pre firmy

„Hľadáme prieniky energetických potrieb zákazníka a možností fotovoltiky – aký druh fotovoltickej inštalácie s akým výkonom panelov by bol pre neho vhodný.“ Jakub Kaščák potvrdzuje, že v súčasnosti už naozaj netreba fotovoltiku osobitne predstavovať. „Veľká časť klientov, ktorí nás kontaktujú, má s fotovoltikou sprostredkovanú skúsenosť cez známych alebo napríklad z menších domácich inštalácií. Niekedy treba predstavy zákazníkov skôr korigovať, keďže neraz predbežne počítajú s priveľkou inštaláciou, ktorá je pre nich zbytočne predimenzovaná alebo na jej realizáciu nemajú vytvorené dobré podmienky. To sa snažíme už na prvom stretnutí vysvetliť: poďme sa pozrieť na vašu strechu, posúdiť jej orientáciu, vhodný počet a umiestnenie panelov, pozrime sa, kde by mohla byť umiestnená ďalšia technológia – rozvodňa, kam sa vyvedie výkon fotovoltického zariadenia a podobne. Rozprávame sa takisto o využití vyrobenej elektriny. Spoločne posudzujeme, či je spotreba konkrétnej firmy a organizácie v súlade s výrobou elektriny zo Slnka a ako dosiahnuť, aby bolo fotovoltické zariadenie v prevádzke čo najefektívnejšie a pre zákazníka bolo čo najväčším prínosom. Podmienky a požiadavky zákazníkov sa pritom veľmi výrazne líšia. Inú efektívnosť fotovoltiky bude dosahovať napríklad reštaurácia zameraná na denné menu, ktorá funguje sedem dní v týždni a má najväčšiu spotrebu práve v čase, keď Slnko vyrába najviac elektriny. Inak to bude v prípade strojárskej firmy s dvoj- či trojzmennou prevádzkou, úplne inak v prípade administratívnej budovy, ktorá Slnkom vyrobenú energiu počas víkendov nedokáže využiť, a opäť inak aj v hoteli, na píle, v pekárni alebo v škole...“ dopĺňa Jakub Kaščák.

Berie sa tiež do úvahy, či má konkrétna prevádzka možnosť využiť prebytky (napríklad na klimatizovanie priestorov, ohrev vody v bazéne...) alebo ich plánuje predávať do siete, prípadne ich chce uskladňovať v batériách pre ďalšiu vlastnú spotrebu.

Po preskúmaní reálnych podmienok a dohode so záujemcom SSE pripraví najskôr nezáväznú indikatívnu a následne aj podrobnú cenovú ponuku, ktorá zákazníkovi pomôže vytvoriť presnejší obraz o tom, čo môže od fotovoltického riešenia vo svojej prevádzke očakávať a aká je finančná náročnosť projektu. Ak klient svoj záujem o fotovoltické riešenie potvrdí, uzatvorí so SSE zmluvu o dielo a môže sa začať realizačná fáza.

5 krokov pri rozhodovaní o Fotovoltike od SSE:

  • Vypracujeme úvodný technický návrh vhodného fotovoltického riešenia pre vašu firmu alebo objekty samosprávy.
  • Spracujeme ekonomický prepočet návratnosti investície.
  • Zrealizujeme technickú obhliadku a pripravíme návrh presne podľa vašich parametrov.
  • Vypracujeme zmluvnú dokumentáciu.
  • Poskytneme financovanie.

Stredoslovenská energetika realizuje fotovoltické projekty pre svojich zákazníkov komplexne od prvých nezáväzných poradných konzultácií cez projektovanie, dodávku a montáž technológie, vlastné financovanie až po prípadný výkup elektrickej energie. Viac informácií o fotovoltike aj pre vašu firmu nájdete na sse.sk/fotovoltika-firmy.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.