Kedy sa vám realizácia fotovoltiky skutočne oplatí?, Fotovoltika od SSE, Produkty a služby, Podnikatelia a organizácie, Stredoslovenská energetika

Kedy sa vám realizácia fotovoltiky skutočne oplatí?

Fotovoltika, ako každá investícia v podnikaní, musí mať ekonomický zmysel s rozumnou návratnosťou, ktorú ovplyvňuje nielen cena samotnej investície a výška nákladov na energie, ale rovnako dôležité je, aby ste v podmienkach svojej firmy dosiahli z fotovoltického zariadenia maximálnu výrobu elektriny. Správny návrh fotovoltiky je preto na dosiahnutie návratnosti investície kľúčový.

  1. Profil spotreby spoločnosti

Uvedený faktor je najdôležitejší pri posudzovaní výhodnosti, výkonu a ekonomickej návratnosti navrhovaného riešenia. Fotovoltika vo väčšine prípadov vyrába elektrinu hlavne v čase od 8:00 do 16:00, samozrejme, v zimnom období o 2 hodiny kratšie a v lete dokonca až o 4 hodiny a viac dlhšie. Pri návrhu je potrebné posúdiť, kedy počas dňa dochádza k spotrebe elektriny, či je to len cez pracovné dni alebo aj cez víkend. Taktiež je zrejmé, že na pokrytie energie spotrebovanej počas nočnej prevádzky nie je fotovoltika úplne vhodná, dá sa to však riešiť ukladaním energie v batériových úložiskách.

Podstatné je aj zodpovedanie otázok: Na čo je energia v prevádzke využívaná? Je to napríklad administratíva, výroba s veľkou spotrebou a viaczmennou prevádzkou, chladenie, vykurovanie, ohrev TUV či ohrev/chladenie vo výrobnom procese? Odpovede na uvedené otázky sú pre návrh výkonu fotovoltického zariadenia určujúce.

Na celkové posúdenie spotreby na odbernom mieste a na zodpovedanie uvedených otázok dokáže s vysokou presnosťou odpovedať profilové meranie spotreby (v 15 min. intervaloch). Ak máte na vašom odbernom mieste inteligentné meradlo (IMS), tak je možné zrealizovať veľmi detailnú analýzu priebehu spotreby pre optimálny návrh fotovoltiky. Tieto dáta sú väčšinou dostupné v dátových portáloch distribučných spoločností.

  1. Lokalita, orientácia a sklon fotovoltických panelov

Lokalizácia vášho odberného miesta je podstatná. Inak bude vyrábať fotovoltika elektrinu na severe Slovenska, inak v dolinách a inak v nížinách na južnom Slovensku. Pre lepšiu predstavu môže slúžiť nasledovná mapa výkonov na 1 m2 pre jednotlivé slovenské lokality.

Mapa SR

Dôležitá je aj lokalita v rámci zástavby tak, aby sme dokázali minimalizovať tiene a dosiahli maximálny osvit od východu slnka až po jeho západ na horizonte.

Veľmi diskutovaná je orientácia panelov, hoci je v podstate nevhodná len orientácia na sever. Pri orientácii panelov je vhodné zohľadniť, samozrejme, ak je to realizovateľné, v akom čase je reálna prevádzka spoločnosti. Ak je napr. od rána do 14. hod., je vhodnejšia orientácia východ/juh.

Z pohľadu inštalácie je nemenej dôležitý aj sklon panelov. Ideálny je v zime 45 % sklon a v lete iba 10 %, čo je však ťažko skĺbiteľné. V prípade, ak vám to vaše možnosti dovoľujú, je z hľadiska investície najvýhodnejšie kopírovať tvar strešnej krytiny. Okrem vyšších nákladov na konštrukciu tak eliminujete aj problémy s nárazovým vetrom a dodatočným zaťažením strechy objektu.

Ako pracuje fotovoltika?

Reálne porovnanie výroby elektriny s fotovoltikou so spotrebou spoločnosti ovplyvňujú faktory profilu spotreby, orientácie fotovoltických panelov a ich sklon.

Najbežnejším riešením je orientácia fotovoltických panelov na juh a bežná prevádzka cez deň.

Názorný príklad

Z názorného príkladu vyplýva, že časť spotreby, približne 35 %, si výrobou fotovoltiky nepokryjeme a prebytok výroby je cca. 20 %. Uvedené konštatovanie platí v mesiacoch najvhodnejších pre výrobu elektriny cez fotovoltiku, teda obdobie apríl – október (cca. 6 mesiacov).

Grafické vyjadrenie na zimné obdobie v decembri by bolo nasledovné: 70 % spotreby si výrobou cez FVZ nepokryjeme a prebytok by bol minimálny. Známy je aj fakt, že výroba v zime je približne štvrtinová a spotreba spoločnosti je v zime obvykle vyššia ako v lete.

Paušálne preto platí, že fotovoltikou si dokážete pokryť 25 až 50 % spotreby elektriny a prebytok výroby je na úrovni 20 %. V priemere môžeme konštatovať, že výroba 1 kW inštalovaného výkonu FVZ vyprodukuje 1 až 1,1 MWh ročne.

V tomto prípade je logickou otázka, ako dokážete optimalizovať prebytok výroby, aby bol čo možno najnižší. Môžete optimalizovať spotrebu vašej spoločnosti a prispôsobiť sa výrobe fotovoltiky alebo môžete počas výroby presmerovať prebytok energie do akumulácie ohrevu TUV, ohrevu podlahového vykurovania či chladenia objektu. Ďalším riešením je odpredanie prebytku elektriny do siete alebo jej presmerovanie na ďalšie vaše odberné miesto.

Výhodné financovanie fotovoltiky pre vašu firmu od SSE

Financovanie od SSE dokáže zabezpečiť pre vašu firmu fotovoltiku bez zásadného navýšenia vašich mesačných výdavkov, v ideálnom prípade s ich zachovaním.

Modelový prípad: Fotovoltické zariadenie (FVZ) s výkonom 30 kWp, cena elektriny 300 eur/MWh (dodávka + distribúcia) a spoločnosť s ročnou spotrebou 80 MWh.

32 MWh vyprodukuje za 1 rok FVZ s výkonom 30 kWp
26 MWh dodávka elektriny počas prevádzky FVZ   26 * 300 = 7 800 eur
6 MWh prebytok výroby z FVZ, následný odpredaj do siete 6 * 100 = 600 eur
Celkový ročný výnos  8 400 eur
Priemerný mesačný výnos 700 eur
Investičné náklady na kompletnú realizáciu FVZ 3 800 eur
Financovanie od SSE na 60 mesiacov – mesačná splátka 700 eur

Financovanie SSE bez navýšenia počas doby splácania a s 0 % akontáciou vám poskytuje ideálnu možnosť, ako výhodne, v podstate za 0 eur naviac k vašim doterajším výdavkom, zrealizovať FVZ do vašej spoločnosti a po 5 rokoch už iba zarábať.

Na porovnanie, ak by sme vložili 38 000 eur do banky, ročný výnos 8 400 eur by predstavoval až 16 % úrok. Fotovoltika od SSE je tak vysoko návratová investícia so životnosťou viac ako 25 rokov.

Navrhnite si Fotovoltiku od SSE

Chcete si vyrábať vlastnú zelenú elektrinu ešte tento rok? Plánujete rozšíriť svoj existujúci fotovoltický systém? Sme profesionáli v energetike a odborníci so stovkami realizácií fotovoltických zariadení u firemných zákazníkov.

Výkon a cenu investície si môžete rýchlo vypočítať pomocou jednoduchej kalkulačky na našej webovej stránke. Ak máte záujem o vypracovanie bezplatného auditu alebo návrhu riešenia, ktoré je šité priamo na mieru vášho podnikania, vyplňte krátky formulár. My vás budeme kontaktovať, radi vám poradíme a pripravíme najvhodnejšie riešenie pre vašu firmu.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.