Vlastná fotovoltická elektráreň pre firmy | SSE

Vlastná fotovoltická elektráreň – dostupné riešenie, ktoré vás ochráni pred rastúcimi cenami energií

Rastúce ceny energií sa čoraz častejšie podpisujú na fungovaní spoločností nielen na Slovensku, ale i v celej Európe. Za posledný rok sa nákupné ceny elektriny zvýšili 3-násobne a pri plyne je rast cien ešte výraznejší. Radi by sme vám pomohli predísť ekonomickým dôsledkom, ktoré môže bezprecedentný rasť cien spôsobiť aj vašej firme. Vlastná fotovoltická elektráreň je dostupným riešením, ktoré dokáže ochrániť aj vašu firmu.

Fotovoltická elektráreň

Ako fotovoltické zariadenie funguje?

Slnečné žiarenie dopadá na fotovoltické články, ktoré sú pospájané do panelov a vytvárajú jednosmerný prúd. Pre reálne využitie je potrebné zmeniť ho na striedavý prúd, na čo slúži rovnako dôležitá súčasť fotovoltického zariadenia – striedač napätia AC-DC. Takto jednoducho, premenou slnečnej energie na elektrickú energiu, získate vlastnú elektrinu, ktorú nemusíte nakupovať a dokážete si ňou pokryť aj viac ako 1/4 svojej spotreby, a tým znížiť svoje prevádzkové náklady.

Prečo je dnes správny čas na rozhodnutie pre fotovoltiku?

Fotovoltické systémy sa technologicky veľmi rýchlo vyvíjajú, zvyšujú svoju účinnosť, čo umožňuje využiť menší počet panelov na výrobu potrebnej elektriny. Pri zvyšujúcich sa množstvách vyrobených panelov sa táto produkcia zefektívňuje a panely aj ostatné komponenty sú tak cenovo stále dostupnejšie.

Oba tieto efekty – zlepšovanie a zlacňovanie technológie a zvýšené ceny elektriny na trhoch, majú zásadný vplyv na dostupnosť samotnej technológie a tiež ekonomickú návratnosť.

Aká je životnosť panelov a návratnosť investície do fotovoltiky?

Stanovenie doby návratnosti fotovoltického zariadenia je veľmi individuálne a kalkuluje sa pre každý jednotlivý projekt. Vzhľadom na dnešnú situáciu je však jasné, že už nehovoríme o návratnostiach na úrovni 8 – 10 rokov alebo viac. Pri dnešných cenách elektriny sa dostávame až na návratnosť blízku 5 rokom. Z pohľadu životnosti jednotlivých komponentov je to rozdielne. Samotné fotovoltické panely majú dnes životnosť 30 – 35 rokov, pričom výrobcovia garantujú minimálne 85 % výkon panelov po dobu 25 rokov. To znamená, že vstupná investícia sa vráti 3 až 5-násobne počas životnosti fotovoltických panelov.

Investícia už nie je bariérou

Podľa veľkosti fotovoltického zariadenia sa investícia pohybuje od niekoľko tisíc eur pre menšie výkony až po desiatky tisíc eur pre elektrárne blížiace sa k výkonu 100 kWp. Ani tieto počiatočné náklady nemusia byť záťažou pre firmy, ktoré sa rozhodnú investovať do svojej energetickej sebestačnosti, hoci neplánovali vynaložiť svoje finančné prostriedky jednorazovo. Stredoslovenská energetika (SSE) ponúka záujemcom o fotovoltickú technológiu možnosť prefinancovania samotnej inštalácie. Firmy, ktoré ponuku SSE využijú, ju následne splácajú a okamžite tak benefitujú zo zníženia svojich nákladov na energie.

Ako prebieha projekt vybudovania fotovoltickej elektrárne?

Kľúčový je samotný návrh fotovoltického zariadenia. Dôležité je, aby ste dokázali maximalizovať produkciu elektriny, ale zároveň maximum z nej aj dokázali reálne využiť pre svoje potreby. Príprava realizácie zahŕňa viacero administratívnych krokov. Pre správne a efektívne fungovanie je prvoradá odborná a profesionálna montáž fotovoltického zariadenia.


Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.