Priemyselné osvetlenie

Máte vo firme osvetlenie, ktoré nespĺňa zákonom stanovené normy, ohrozuje bezpečnosť zamestnancov, je náročné na spotrebu a údržbu? SSE vám v rámci programu služieb energetickej efektívnosti ponúka špičkové LED osvetlenie, ktoré nezaťaží firemný rozpočet.

Komplexné riešenie od SSE zahŕňa vypracovanie projektu, inštaláciu, prevádzku a údržbu priemyselného osvetlenia vrátane zabezpečenia financovania projektu.

Výhody priemyselného osvetlenia od SSE

 • Úspora elektriny až 60 %.
 • Životnosť až 50 000 hodín.
 • Okamžitý nábeh na plný svetelný výkon.
 • Inteligentný stmievací systém.
 • Nízke produkované teplo LED diód.
 • Absolútne tichý chod bez blikania.
 • Bezúdržbová prevádzka.
 • Zvýšenie bezpečnosti a produktivity práce.
 • Šetrné k životnému prostrediu.
 • Atraktívne pracovné prostredie.

Spolupracujte s SSE a získajte:

 • Spoľahlivého, stabilného a finančne silného partnera.
 • Riešenie šité na mieru podľa vašich individuálnych požiadaviek.
 • Najlepší pomer medzi cenou a kvalitou.
 • Najmodernejšiu technológiu od top dodávateľov.

Úspora s komplexnou službou od SSE

Úspora s komplexnou službou od SSE

Výhody spolupráce s SSE

 • Nulová počiatočná investícia.
 • Postupné splácanie technológie z úspor na elektrine.
 • SSE je garantom riešenia.
 • SSE zabezpečí bezproblémovú prevádzku osvetlenia.
 • SSE nastaví servisnú zmluvu podľa vašich požiadaviek.
 • SSE zabezpečí v prípade záujmu pozáručný servis.

Ako postupujeme pri implementácii služby?

6 jednoduchých krokov k získaniu auditu

1

Audit existujúceho osvetlenia

Prvým krokom k zvýšeniu energetickej efektívnosti vašej prevádzky či podniku je zistenie existujúceho stavu. Naši odborníci preto vykonajú dôkladný audit, aby získali podklady na vypracovanie optimálneho riešenia.

2

Predbežný výpočet úspory a hrubý náčrt projektu

V druhej fáze naši špecialisti vyrátajú odhad možných úspor, ktoré sa dajú dosiahnuť inováciou osvetlenia vašej prevádzky, a vymodelujú predbežný náčrt projektu nového osvetlenia.

3

Návrh najvhodnejšieho riešenia a vyčíslenie úspor

Potom v spolupráci s vami navrhnú riešenie, ktoré bude pre vás najvyhovujúcejšie. Následne projekt optimalizujú a presne vyčíslia úspory, ktoré dosiahnete zavedením novej technológie.

4

Výber vhodného dodávateľa technológie

SSE ako významný technologický hráč a silný partner má prístup k špičkovým dodávateľom. Vie preto svojim zákazníkom vybrať a poradiť s výberom vhodného a zároveň výhodného dodávateľa.

5

Zabezpečenie skúšobnej prevádzky a efektívneho nastavenia

V predposlednej fáze sa technológia LED osvetlenia podrobí skúšobnej prevádzke a testovaniu. Následne sa celý systém nastaví s cieľom efektívneho fungovania a optimalizácie úspor. 

6

Demontáž pôvodného nového osvetlenia a inštalácia nového

Záverečná fáza spočíva v demontáži pôvodného osvetľovacieho systému a inštalácii novej technológie. Pri celom procese, samozrejme, zabezpečujeme projektový manažment a technický dozor. 

Aké sú možnosti financovania služieb energetickej efektívnosti?

 • zákazník financuje projekt sám, naša spoločnosť dodá konkrétne riešenie (tzv. consulting),
  • dodáme know-how v oblasti energeticky efektívnych riešení,
  • vyberieme vhodných dodávateľov technológií z nášho produktového katalógu,
  • zabezpečíme službu projektového manažmentu pri zavádzaní konkrétneho riešenia.
 • naša spoločnosť spolufinancuje projekt a stáva sa partnerom zákazníka pri projekte
  • dodáme know-how v oblasti energeticky efektívnych riešení,
  • vyberieme vhodných dodávateľov technológií z nášho produktového katalógu,
  • zabezpečíme službu projektového manažmentu pri zavádzaní konkrétneho riešenia.
 • naša spoločnosť financuje celý projekt (tzv. Energy Performance Contracting)
  • naša spoločnosť sa stáva majiteľom financovanej technológie do jej splatenia prostredníctvom úspor, ktoré technológia prinesie,
  • vykonáme audit technológie a navrhneme najvhodnejšie technické riešenie,
  • vypracujeme finančný model návratnosti,
  • vyberieme najlepšieho dodávateľa, ktorý spĺňa požiadavky zákazníka,
  • vypracujeme projekt, aplikujeme riešenie a zabezpečíme servis.

Referencie:

Referencie na priemyselné osvetlenie

 

Zaujíma vás konkrétna úspora?

Vyplňte, prosím, náš dotazník a my vám ponúkame riešenie rekonštrukcie osvetlenia na mieru. Po zhodnotení možností rekonštrukcie vás bude kontaktovať náš špecialista.

KONTAKT:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina
Radovan Zigo
E-mail: radovan.zigo@sse.sk
Tel.: +421 905 661 697