Kompenzačné zariadenia

Platíte vo faktúre za elektrinu zvýšenú tarifu

za nedodržanie hodnoty účinníka prípadne

zvýšenú tarifu za dodávku jalovej energie

do distribučnej siete?

Ponúkame vám komplexné riešenie na odstránenie týchto nežiaducich poplatkov – INŠTALÁCIU A SPRÁVNE NASTAVENIE KOMPENZAČNÉHO ZARIADENIA. Ide o technické riešenie, ktoré sa inštaluje u koncového odberateľa elektriny v rozvodných miestach za elektromerom a optimalizuje hodnoty účinníka.

Kompenzačné zariadenie - závesné

  Výhody kompenzačného zariadenia

  • eliminácia poplatkov za nedodržanie účinníka,
  • pravidelná úspora prevádzkových nákladov na energie,
  • dlhá životnosť, počas ktorej zariadenie generuje úsporu,  
  • spoľahlivo fungujúce zariadenia neohrozujúce plynulosť prevádzky,
  • ochrana a predĺženie životnosti zariadení a strojov vo vašej prevádzke, 
  • rýchla návratnosť investície.

  Pripravíme riešenie na kľúč

  • profesionálny návrh riešenia s inštaláciou kompenzačného zariadenia, 
  • servisný zásah v rámci záruky do 72 hodín máte bezplatne,
  • možnosť predĺženia záruky na 4 roky s každoročnou servisnou obhliadkou.

  Prečo platíte zvýšenú tarifu a čo je to účinník?

  Ak odberateľ nedodržiava odberné parametre *, môže mu prevádzkovateľ distribučnej siete účtovať vo faktúre za elektrinu zvýšenú tarifu (pokutu) za nedodržanie hodnoty účinníka alebo zvýšenú tarifu za dodávku jalovej elektriny do siete. 

  • Účinník je pomer medzi jalovou a činnou energiou, pričom tolerované hodnoty účinníka sú v rozmedzí 0,95 až 1 induktívneho charakteru. 
  • Zvýšená tarifa za nedodržanie hodnoty účinníka je účtovaná prevádzkovateľom distribučnej siete, ak je účinník menší ako 0,95. Znamená to, že pri odbere jalovej energie tečie distribučnou sústavou vyšší prúd a preťažuje ju.
  • Zvýšená tarifa za dodávku jalovej energie do distribučnej siete je opačným problémom. K spätnej dodávke jalovej energie do siete dochádza vtedy, ak sú inštalované spotrebiče kapacitného charakteru ako napríklad LED osvetlenie, pece a počítačová technika. 

  Faktúra za dodávku elektriny - kompenzačné zariadenia

   

  * V zmysle platného Rozhodnutia ÚRSO č. 0059/2019/E, zo dňa 16. 11. 2018 a schváleného cenníka SSD Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pristúpi SSD od 1. 7. 2019 k uplatňovaniu aj pre odberateľov NN (aj pre OM s RK nižšou ako 50 kW).

  Modelový príklad návratnosti investície

  Návratnosť investície do kompenzačného zariadenia

  Pre koho je vhodné kompenzačné zariadenie?

  • elektrotechnický, strojársky, drevospracujúci, potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo, priemyselné haly, bodové zváračky,
  • VÚC, bytové domy s výťahmi, správy budov, školské zariadenia, kancelárske priestory, zdravotné strediská,
  • firemné priestory, administratívne budovy s veľkým množstvom PC, s počítačovými sieťami a záložnými zdrojmi,
  • plavárne, lyžiarske strediská s vlekmi, penzióny, hotely.

  Máte záujem o kompenzačné zariadenie?

  1. Vyplňte online formulárPo vyplnení online formulára si s vami náš obchodný zástupca dohodne osobné stretnutie. 

  2. Obchodník SSE vám predstaví orientačný návrh riešenia, vyplní s vami dotazník a zabezpečí potrebnú dokumentáciu.

  3. Prebehne detailná obhliadka nehnuteľnosti.

  4. Po obhliadke vám vypracujeme technickú špecifikáciu a cenovú ponuku konkrétneho riešenia.

  5. Po akceptácii cenovej ponuky pristúpime k podpisu záväznej objednávky. 

  6. Inštalácia kompenzačného zariadenia.

  Doba inštalácie a možnosť splátok na 3 roky

  Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
  Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke
  Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.