Inteligentné meracie systémy IMS | SSE

IMS - Inteligentné meracie systémy

Čo je IMS?

Inteligentný merací systém (ďalej len IMS) je reťazec elektronických a softvérových systémov, ktorý umožňuje merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej energie. Ide o plne automatizovaný systém, pri ktorom, nevzniká potreba fyzického odpočtu. Na základe informácií z IMS o priebehu svojej spotreby sa môže koncový odberateľ rozhodovať o efektívnom využití elektriny, čo môže prispieť k úspore elektriny.

Inštalácia

Inteligentné meracie systémy budú prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy postupne nainštalované tým koncovým odberateľom pripojeným na NN hladine, ktorých ročná spotreba presiahne minimálne 4 MWh v súlade s Vyhláškou. Pôjde teda ako o firmy, tak aj o domácnosti.

Výmena elektromeru a inštalácia IMS je bezplatná.

Pre získanie prístupu k nameraným údajom z inteligentných meracích systémov musíte spĺňať nasledovné kritériá:

  • ste odberateľom elektriny v danom odbernom mieste,
  • na odbernom mieste je nainštalovaný inteligentný merací systém s jednou z nasledovných funkcionalít:
    • základná,
    • pokročilá,
    • špeciálna.
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.