Energetický audit pre veľké firmy

Dajte si vypracovať energetický audit svojej firmy a splňte si zákonnú povinnosť rýchlo a jednoducho.

Čo je to energetický audit

Energetický audit vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu objektu a jeho energetickej náročnosti.

 • Jeho cieľom je:
  • nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti,
  • vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov,
  • vyčíslenie ekonomického prínosu energetických úspor,
  • vyčíslenie návratnosti investičných nákladov.
 • Audit posudzuje:
  • tepelnotechnické vlastnosti budovy,
  • vykurovanie a ohrev vody,
  • vzduchotechniku budovy,
  • osvetlenie,
  • spotrebu ostatných energií.
Energetický audit
Energetický audit

Pre koho je energetický audit povinný?

Povinnosť zabezpečiť energetický audit vyplýva zo zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti. Energetický audit sú povinné si dať vypracovať do 5. 12. 2015 všetky veľké podniky a opätovne reauditovať každé 4 roky.

Splnenie tejto legislatívnej povinnosti bude kontrolovať Slovenská obchodná inšpekcia a pri jej porušení hrozí dotknutej spoločnosti finančná sankcia minimálne vo výške 5 000 eur, pričom jej horná sadzba dosahuje výšku až 30 000 eur.

Mať vypracovaný audit sú povinné všetky veľké podniky, ktoré zamestnávajú viac ako 250 zamestnancov a/alebo ich ročný obrat presahuje 50 mil. eur a/alebo ich celková ročná súvaha presahuje 43 mil. eur.

POZOR! Pri posudzovaní veľkosti podniku sa zohľadňuje počet zamestnancov a obrat aj partnerských a prepojených podnikov.

Výhody energetického auditu od SSE

 • vypracujeme vám energetický audit spoľahlivo a za výhodnú cenu,
 • cenovú ponuku vám vypracujeme už do 2 pracovných dní,
 • zabezpečíme vám aj pravidelnú reauditáciu (audit si treba dať vypracovať aspoň raz za 4 roky).

Vďaka energetickému auditu od SSE

 • si splníte legislatívnu povinnosť a predídete možnej finančnej pokute*,
 • zhodnotíte súčasný stav svojho objektu a jeho energetickú náročnosť (audit môže odhaliť aj skryté chyby),
 • zvýšite efektívnosť svojej prevádzky,
 • dostanete návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti,
 • získate informáciu o ekonomickom prínose energetických úspor a návratnosti investičných nákladov.

Objednajte si energetický audit rýchlo a jednoducho!

6 jednoduchých krokov k získaniu auditu

1

Vyplňte vstupný dotazník na vypracovanie cenovej ponuky

2

Zašlite nám vyplnený dotazník

Máte dve možnosti, ako nám vyplnený dotazník zaslať:

Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

3

Vypracujeme vám cenovú ponuku

Už do 2 pracovných dní od doručenia dotazníka vám spracujeme cenovú ponuku**.

4

Podpis návrhu objednávky

Následne stačí podpísať objednávku, ktorej návrh vám bude doručený spolu s cenovou ponukou.

5

Skompletizovanie všetkých podkladov

Na obhliadku a skompletizovanie všetkých podkladov vás navštívi náš tím špecialistov.
6

Vyhotovenie auditu

Výsledky energetického auditu vám osobne odprezentujeme a následne vám vyhotovený audit zašleme poštou na dobierku.

* Pokuta za nevykonanie energetického auditu je od 5 000 do 30 000 eur. Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

** V prípade väčších objektov, pri ktorých je potrebná obhliadka budovy, sa čas dodania cenovej ponuky môže predĺžiť.