Zodpovedná osoba (DPO)

Zodpovednú osobu (data protection officera) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti: 

Pri Rajčianke 8591/4B 
010 47 Žilina 

alebo prostredníctvom e-mailu:

dpo@sse.sk