Účinník a jalová energia – optimalizujte odber elektriny a znížte svoje náklady, Newsletter, Stredoslovenská energetika

Účinník a jalová energia – optimalizujte odber elektriny a znížte svoje náklady

Viete, čo obsahuje faktúra za združenú dodávku elektriny vo vašej firme? Vo svojej celkovej faktúre totiž neplatíte len samotnú dodávku elektriny, ktorú pre vás, ako váš dodávateľ, zabezpečujeme. Súčasťou faktúry sú aj ďalšie poplatky, ktoré súvisia s prenosom a distribúciou elektriny a tiež poplatky spojené napríklad s podporou obnoviteľných zdrojov alebo likvidáciou jadrového odpadu.

Radi by sme vám pomohli predísť nechcenému navyšovaniu poplatkov, ktoré môžu vo vašej faktúre predstavovať aj stovky eur. V súvislosti s distribúciou elektriny je veľmi dôležité, aby váš odber spĺňal vyžadované technické parametre. Typickým príkladom je zvýšená platba za nedodržanie hodnoty účinníka a dodávky jalovej energie. Fyzikálne vysvetlenie nie je pre laika jednoduché, ale dôležité je, že odber elektriny sa musí uskutočňovať pri induktívnom účinníku v rozmedzí hodnôt 0,95 – 1. Pri odbere mimo uvedeného intervalu platí odberateľ distribučnej spoločnosti zvýšenú tarifu za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka.

Prečo dochádza k nedodržaniu hodnoty účinníka a dodávke jalovej energie do siete?

Rôzne spotrebiče, ktoré na svojom odbernom mieste využívate, môžu spätne ovplyvňovať kvalitu distribučnej sústavy. Rozličné technológie s motormi, zváračky, oblúkové pece, žiarivkové osvetlenie ovplyvňujú sankcie za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka. Počítačová technika, LED osvetlenie vplývajú na poplatky za dodávku jalovej elektriny do siete.

Kto platí sankcie za nedodržanie hodnoty účinníka a dodávku jalovej elektriny do siete?

  • podnikateľ a organizácia napojená na NN napäťovej hladine, pokiaľ je na odbernom mieste namontovaný elektromer s inteligentným meracím systémom,
  • podnikateľ a organizácia napojená na VN a VVN napäťovej úrovni.

Kto neplatí?

Regulované subjekty:

  • podnikatelia a organizácie zaradené do regulovaného segmentu, tzv. malých podnikov,
  • domácnosti.

Informácia o poplatku, ktorý účtuje distribučná spoločnosť za nedodržanie účinníka a jaloviny, je uvedená vo faktúre od vášho dodávateľa elektriny. Najmä v prípade, ak je odberné miesto fakturované len raz ročne (štandardne k 31. 12.), je vhodné priebežne si overiť tieto parametre prostredníctvom webového portálu ims.ssd.sk, kde distribučná spoločnosť SSD zverejňuje namerané hodnoty.

Prípadné zvýšené poplatky nájdete vo faktúre, v časti „Distribúcia a regulované poplatky“.

Riešenie „na kľúč“ vám zabezpečíme rýchlo a jednoducho

Neželané javy v elektrickej sieti dokážete potlačiť pomocou inštalácie kompenzačného zariadenia. Pokiaľ kompenzačné zariadenie už máte a napriek tomu platíte zvýšenú tarifu, pravdepodobne vám nefunguje správne. V tomto prípade je neodkladne potrebná revízia kompenzačného rozvádzača a nastavenie, resp. výmena regulátora alebo výmena nesprávne fungujúcich kondenzátorov.

Inštaláciu nového kompenzačného zariadenia ani revíziu staršieho určite neodkladajte. Vypíšte nezáväzný kontaktný formulár na našej stránke sse.sk/kompenzacie a naši odborníci na kompenzačné zariadenia vás budú kontaktovať. Prípadne vás radi privítame aj v niektorom z našich zákazníckych centier, kde vám osobne poradíme, vypracujeme pre vás riešenie, vypočítame návratnosť a po realizácii pomôžeme odstrániť sankcie na faktúrach a pomôžeme vám tak predísť zbytočným nákladom.

Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.