Prepočet hodnoty hlavného ističa (A) na rezervovanú kapacitu (kW)

Viete, aký výkon má váš hlavný istič? Pomocou kalkulačky môžete prepočítať prúdovú hodnotu hlavného ističa (A) na hodnotu inštalovaného elektrického výkonu (maximálna rezervovaná kapacita v kW)

Prepočet hlavného ističa na RK

A

Opačný prepočet RK na hlavný istič

kW