Zelená domácnostiam

Získajte so SSE finančný príspevok 200 € na obnoviteľné zdroje energií a ušetrite si energiu, čas aj peniaze. Príspevok 200 € od SSE teraz získate na všetky zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie, ktoré SSE ponúka – solárne kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlo a fotovotické panely.

Príspevok 200 € bude poskytnutý vo forme zľavy z finálnej faktúry za realizovanú inštaláciu zariadenia a vzťahuje sa na zmluvy podpísané do 28.  2. 2019. Príspevok nebude poskytnutý v prípade využitia štátnej dotácie z národného projektu Zelená domácnostiam.

V národnom projekte Zelená domácnostiam boli už pre rok 2018 vyčerpané plánované prostriedky na dotácie. Zámer ďalšej podpory od roku 2019 bol už schválený vo výške 48 miliónov €, pričom sa predpokladá podpora ďalších 25-tisíc inštalácií pre domácnosti do roku 2023. Pôvodný systém vydávania poukážok bude rozšírený o zásobník žiadostí, aby bolo možné žiadať o poukážky priebežne.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Stredoslovenská energetika je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

Informácie a poučenie o právach - predzmluvné vzťahy             Informácie a poučenie o právach - zmluvné vzťahy