Zelená domácnosť

Prejdite na obnoviteľné zdroje energií, vďaka ktorým môžete dlhodobo ušetriť svoje peniaze. Radi vám poskytneme poradenstvo o najvhodnejšej technológii pre vašu domácnosť. 

SSE ponúka s inštaláciou zariadení aj:

  • návrh ideálneho riešenia na kľúč pre vašu domácnosť,
  • profesionálne, odborné poradenstvo.

Pripravte sa s nami už v predstihu na ďalšie kolo národného projektu Zelená domácnostiam! Národný projekt Zelená domácnostiam II bol schválený vo výške 48 mil. €pričom sa predpokladá do roku 2023 podpora až 21 tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Upozorňujeme naších zákazníkov, že do konca roka 2019 už nebudú vyhlásené žiadne kolá výziev. Vyhlásenie ďalších kôl sa predpokladá začiatkom roka 2020.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Stredoslovenská energetika, a.s. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.
Informácie a poučenie o právach - predzmluvné vzťahy

Informácie a poučenie o právach - zmluvné vzťahy
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailu
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej emailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.