Zelená domácnostiam

Získajte so SSE dotácie na obnoviteľné zdroje energií a ušetrite si energiu, čas aj peniaze. Národný projekt Zelená domácnostiam II bol schválený vo výške 48 mil. €, pričom sa predpokladá do roku 2023 podpora až 21 tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Alokovaná čiastka pre rok 2019 je minimálne vo výške 12,1 milióna € v jednotlivých kolách výziev.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Stredoslovenská energetika, a.s. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.
Informácie a poučenie o právach - predzmluvné vzťahy

Informácie a poučenie o právach - zmluvné vzťahy