Zelená domácnostiam

Získajte spolu s nami finančný príspevok na obnoviteľné zdroje energií v rámci dotačného programu Zelená domácnostiam a ušetrite si energiu, čas aj peniaze. Zapojte sa do národného programu a my vám pomôžeme pohodlne získať dotáciu na to zariadenie, ktoré je vhodné pre vašu domácnosť.

  • Znížite si náklady na energie.
  • Budete využívať ekologické riešenie.
  • Naši odborníci vám osobne navrhnú riešenie na mieru vašej domácnosti.
  • Vyberieme optimálne zariadenie a dohodneme realizáciu s overeným dodávateľom technológie.
  • Vypracujeme finančný model s dotáciou.
  • Získate komplexné riešenie od prípravy žiadosti až po realizáciu.
  • Vybavíme za vás administratívne záležitosti týkajúce sa štátnej dotácie.
Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Stredoslovenská energetika je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

Informácie a poučenie o právach - predzmluvné vzťahy             Informácie a poučenie o právach - zmluvné vzťahy