Zelená domácnosť

Kliknite sem!Šetrite vo svojej domácnosti vďaka zeleným energiám, teraz aj so štátnou dotáciou.

SSE ponúka s inštaláciou aj:

  • pomoc s výberom vhodného zariadenia pre vašu domácnosť,
  • vybavenie všetkých záležitostí týkajúcich sa získania štátnej dotácie, 
  • zabezpečenie realizácie s overeným dodávateľom zariadenia,
  • profesionálne a odborné poradenstvo.

UPOZORNENIE | Žiadosti o poukážku na zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je možné od júna 2020 podávať cez inovovaný informačný systém, ktorý umožňuje prijímanie žiadostí do zásobníkov. Viac...

ZELENÁ FIRMÁM

Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Stredoslovenská energetika, a.s. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II.
Informácie a poučenie o právach - predzmluvné vzťahy

Informácie a poučenie o právach - zmluvné vzťahy
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.