Zelená domácnosť

Získajte dotáciu až do výšky 3 400 EurŠetrite vo svojej domácnosti vďaka zeleným energiám, teraz aj so štátnou dotáciou.

SSE ponúka s inštaláciou aj:

  • pomoc s výberom vhodného zariadenia pre vašu domácnosť,
  • vybavenie všetkých záležitostí týkajúcich sa získania štátnej dotácie, 
  • zabezpečenie realizácie s overeným dodávateľom zariadenia,
  • profesionálne a odborné poradenstvo.

Aktuálne informácieFinančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam III v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk. Stredoslovenská energetika, a.s. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam III.
Informácie a poučenie o právach - predzmluvné vzťahy

Informácie a poučenie o právach - zmluvné vzťahy
Prihláste sa na odber noviniek do e-mailovej schránky
Najaktuálnejšie dianie priamo vo vašej e-mailovej schránke
Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracúvaním osobných údajov.